Hội nghị thảo luận quy chế của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao

Hội nghị thảo luận quy chế của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

19/03/2014

Ngày 18 tháng 3 năm 2014, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức Hội nghị thảo luận các quy chế: Quy chế Quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin trên hệ thống cổng thông tin điện tử Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Quy chế sử dụng, khai thác hệ thống quản lý văn bản điều hành, tác nghiệp Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; và Quy chế Quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống thư điện tử Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

   GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Tham dự Hội nghị có GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; đại diện lãnh đạo các cơ quan chủ trì và phối hợp soạn thảo quy chế; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và các đơn vị giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm; đại diện các tổ chức chính trị và chính trị - xã hội Viện Hàn lâm cùng các cán bộ trực tiếp tham gia công tác ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị trực thuộc. Hội nghị do GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn và TS. Vũ Hùng Cường, nguyên Giám đốc Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin, cơ quan chủ trì soạn thảo 3 quy chế trên.

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, phát biểu chỉ đạo Hội nghị, nêu rõ, thực hiện chương trình công tác ban hành văn bản quản lý của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam năm 2013 và 2014, Chủ tịch Viện Hàn lâm đã giao cho Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan để xây dựng 3 dự thảo quy chế: 1) Quy chế Quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin trên hệ thống cổng thông tin điện tử Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; 2) Quy chế sử dụng, khai thác hệ thống quản lý văn bản điều hành, tác nghiệp Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; 3) Quy chế Quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống thư điện tử Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Các quy chế này được gửi cho các đơn vị đóng góp ý kiến trực tiếp bằng văn bản, Trung tâm đã tiếp thu các ý kiến góp ý của các đơn vị.

Hiện nay Viện Hàn lâm đang tích cực tăng cường đưa các hoạt động quản lý của Viện Hàn lâm vào nề nếp, thực hiện tốt cải cách hành chính. Công nghệ thông tin góp phần rất quan trọng trong việc thực hiện cải cách hành chính, cũng như khai thác tư liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học của Viện Hàn lâm. Trong thời gian qua, Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin (Trung tâm) đã rất tích cực trong việc triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính cũng như trong công tác phục vụ phát triển nghiên cứu trong toàn Viện Hàn lâm. Được sự đầu tư của Nhà nước, Viện Hàn lâm đã xây dựng xong cổng thông tin điện tử, giúp việc khai thác thông tin có hiệu quả nhất trong hoạt động của cơ quan. Góp phần sử dụng, khai thác hiệu quả cổng thông tin điện tử, Viện Hàn lâm mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp của các đại biểu để 3 quy chế này được hoàn thiện, có thêm cơ sở trước khi Chủ tịch Viện Hàn lâm ký quyết định ban hành và tổ chức triển khai có hiệu quả trong toàn Viện Hàn lâm.

Thay mặt cơ quan soạn thảo, ThS. Nguyễn Mạnh Việt, Phó Giám đốc Trung tâm đã trình bày khái quát nội dung của 3 quy chế, những ý kiến đóng góp đã được tiếp thu và bổ sung để góp phần hoàn thiện quy chế; và giải trình lý do  giữ nguyên một số điều, khoản của 3 quy chế.

Sau khi nghe báo cáo của cơ quan soạn thảo, các đại biểu tham dự đã sôi nổi đóng góp nhiều ý kiến cho 3 quy chế trên. Các ý kiến đóng góp xoay quanh các vấn đề như: dung lượng lưu trữ tài liệu cho các cổng thành viên, cho hộp thư điện tử của cá nhân, trách nhiệm của ban biên tập và của người quản trị, nhân lực vận hành, cơ chế thanh toán thù lao… Các câu hỏi liên quan đến công nghệ thông tin đã được cơ quan soạn thảo phúc đáp tại chỗ, một số câu hỏi vượt ngoài thẩm quyền của cơ quan soạn thảo sẽ được tổng hợp trình các cấp có thẩm quyền giải quyết./.

Nguyễn Thu Hà

 

 

Các tin đã đưa ngày: