Hội nghị thảo luận Tổng kết 30 năm Đổi mới
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao

Hội nghị thảo luận Tổng kết 30 năm Đổi mới

06/12/2013

Sáng ngày 6/12/2013, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị thảo luận về cách tiếp cận và các nội dung báo cáo Tổng kết 30 năm Đổi mới của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Tham dự Hội nghị có GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; các trưởng nhóm và các chuyên gia thuộc các nhóm nghiên cứu, tổng kết 30 năm Đổi mới của Viện Hàn lâm.

Hội nghị đã nghe GS.TS. Võ Khánh Vinh, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn và các trưởng nhóm nghiên cứu báo cáo về tình hình chuẩn bị triển khai ở từng nhóm.

Thay mặt Ban chỉ đạo của Viện Hàn lâm, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Hàn lâm, Trưởng Ban chỉ đạo nêu rõ: Viện Hàn lâm được Hội đồng Lý luận Trung ương giao chủ trì nghiên cứu, tổng kết 7/10 vấn đề trong Tổng kết 30 năm Đổi mới của Bộ Chính trị. Chủ tịch Viện đã ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo và các nhóm nghiên cứu. Trưởng Ban chỉ đạo đề nghị hội nghị cần thảo luận làm rõ cách tiếp cận nghiên cứu, tổng kết 30 năm Đổi mới của Viện Hàn lâm dựa trên thế mạnh của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Cần tổng kết lý luận và thực tiễn theo hướng phục vụ xây dựng văn kiện, báo cáo chính trị của Đại hội Đảng lần thứ XII, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội định hướng đến năm 2030; cần kế thừa kết quả báo cáo Tổng kết 20 năm Đổi mới, kế thừa, chắt lọc và tích hợp các kết quả nghiên cứu đã có của các nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm, đi sâu bổ sung và làm rõ các luận điểm, các bài học dựa trên thực tiễn 10 năm gần đây, đặc biệt là sau khi Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới năm 2007.

Hội nghị đã thu nhận được gần 20 ý kiến phát biểu về cách tiếp cận và các nội dung cần bổ sung, làm rõ hơn trong xây dựng báo cáo Tổng kết 30 năm Đổi mới của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam./.

 

TS. Vũ Hùng Cường

Các tin đã đưa ngày: