Hội nghị Tổng kết công tác năm 2013 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2013 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

18/01/2014

Ngày 17 tháng 01 năm 2014, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2013 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2014. Hội nghị vinh dự được đón tiếp đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; GS.TS. Lê Hữu Nghĩa, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng lý luận Trung ương; Ban Tuyên giáo Trung ương; đ/c Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; TS. Lê Đình Tiến, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; đ/c Mai Xuân Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; PGS.TS. Lê Bộ Lĩnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; đ/c Bùi Văn Thạch, Phó trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương; Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, GS.TS. Nguyễn Đình Công, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; và các đại biểu đại diện cho Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ban Dân vận Trung ương... Một số cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình cũng tham dự và đưa tin về Hội nghị.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Tham dự Hội nghị, về phía Viện Hàn lâm, có các đồng chí là Lãnh đạo Viện Hàn lâm; các đồng chí là ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm; ủy viên Hội đồng khoa học Viện Hàn lâm; Thường vụ Công đoàn Viện Hàn lâm; Thường vụ Đoàn thanh niên Viện Hàn lâm; Hội đồng Thi đua - khen thưởng Viện Hàn lâm; Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Viện Hàn lâm; Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Viện Hàn lâm; lãnh đạo các đơn vị giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm; đại diện Hội cựu viên chức Viện Hàn lâm; các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ khoa học; Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập các tạp chí chuyên ngành; Bí thư Đảng bộ cơ sở, bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm. Hội nghị còn có sự tham dự của các chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và cấp Viện Hàn lâm năm 2013.

Thay mặt lãnh đạo Viện Hàn lâm, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã trình bày Báo cáo Tổng kết công tác năm 2013 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2014. Báo cáo đã tổng kết toàn diện các mặt hoạt động của Viện Hàn lâm, nêu bật các kết quả, thành tựu đã đạt được, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế, trên cơ sở đó đưa ra một số định hướng, giải pháp cho năm 2014 và đề xuất một số kiến nghị đối với Chính phủ và các Bộ Ngành. Báo cáo nhấn mạnh, năm 2013 là năm kỷ niệm 60 năm thành lập Viện Hàn lâm, cũng là năm Viện chính thức được đổi tên thành Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Với vị thế mới, với tầm nhìn và sức mạnh của một cơ quan nghiên cứu khoa học xã hội hàng đầu của cả nước, thực hiện phương châm hoạt động “Chất lượng, đồng bộ, đổi mới và đột phá phát triển”, toàn thể cán bộ, viên chức của Viện Hàn lâm đã nỗ lực phấn đấu, phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết, trách nhiệm, năng động, sáng tạo vượt qua khó khăn hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình, kế hoạch công tác năm 2013 với chất lượng và hiệu quả cao, thể hiện ở nhiều lĩnh vực như:

\

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Hàn lâm trình bày Báo cáo Tổng kết công tác năm 2013 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2014

 

- Công tác nghiên cứu khoa học đã có bước đột phá về chất lượng, gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu cơ bản, hàn lâm với nghiên cứu ứng dụng, triển khai, giữa nghiên cứu với đào tạo;

- Chất lượng tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước được nâng cao, bảo đảm tính kịp thời, tập trung vào những vấn đề lý luận và thực tiễn, vừa cơ bản, vừa cấp bách của Việt Nam và thế giới trên các lĩnh vực chủ yếu như: kinh tế - xã hội, chính trị và hệ thống chính trị, văn hóa và con người, dân tộc và tôn giáo, quốc phòng và an ninh, khu vực, quốc tế và các lĩnh vực KHXH khác;

- Công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về KHXH cho bản thân Viện Hàn lâm, nhất là cán bộ trẻ, cũng như cho đất nước được đẩy mạnh và phát triển lên một bước mới; kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính được tăng cường;

- Tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, xả thân, không khí hứng khởi, môi trường làm việc thuận lợi, thân thiện được nhân rộng;

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho  GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm và GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm

 

- Vị thế của Viện Hàn lâm được nâng cao.

Trong phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2014, Viện Hàn lâm sẽ tập trung vào các định hướng công tác sau đây:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh chương trình cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế và kiện toàn cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm theo đúng tinh thần Nghị định 109/2012/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản có liên quan;

Thứ hai, nâng cao tinh thần chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện mọi mặt công tác; chú trọng chất lượng và hiệu quả của các công trình nghiên cứu, kết hợp giữa nghiên cứu cơ bản với nghiên cứu triển khai, nghiên cứu và đào tạo; xây dựng hệ luận cứ khoa học thuyết phục, phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước;

Thứ ba, từ kết quả nghiên cứu cơ bản về 5 trụ cột phát triển bền vững: kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và chính trị - an ninh, Viện sẽ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao về Tổng kết 30 năm đổi mới, chuẩn bị cho công tác xây dựng văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng thời tiếp tục thực hiện và triển khai mới các chương trình, đề tài cấp nhà nước.

Thứ tư, tiếp tục nâng cao chất lượng và uy tín về hoạt động đào tạo của Học viện KHXH trên tất cả các mã ngành được giao, phối hợp với Bộ, ngành và các địa phương có nhu cầu xây dựng các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về KHXH trong cả nước.

Chủ tịch Viện Hàn lâm GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng tặng Cờ thi đua của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho 16 đơn vị, tập thể đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2013

 

Thứ năm, đổi mới toàn diện công tác cán bộ, đầu tư có trọng điểm về phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, chú trọng đến bồi dưỡng và phát huy tính năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ nghiên cứu trẻ.

Thứ sáu, tiếp tục hiện đại hóa hệ thống thư viện và cổng thông tin điện tử thống nhất trong toàn Viện Hàn lâm; thúc đẩy Thư viện KHXH hoạt động có hiệu quả.

Thứ bảy, đẩy mạnh hợp tác với các Bộ, ngành, địa phương và hợp tác quốc tế trên các cấp độ song phương và đa phương, chú trọng đặc biệt đến phát triển quan hệ đối tác chiến lược, đẩy mạnh các hoạt động quảng bá hình ảnh của Viện Hàn lâm rộng rãi hơn cả trong và ngoài nước.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thay mặt Chính phủ chúc mừng những kết quả mà toàn thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức Viện Hàn lâm đã đạt được trong năm 2013, ghi nhận những thành tích và đóng góp to lớn của Viện Hàn lâm đối với Đảng, Nhà nước và nền khoa học nước nhà. Phó Thủ tướng chỉ đạo, Viện Hàn lâm cần phát huy hơn nữa vai trò tạo môi trường và diễn đàn để các nhà khoa học phát huy khả năng sáng tạo và có điều kiện nghiên cứu tốt nhất, không chỉ tham mưu và tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước mà còn góp phần vào việc bảo tồn và phát triển nền văn hóa dân tộc. Phó Thủ tướng đề nghị, các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu của Viện Hàn lâm, đặc biệt là các cán bộ trẻ, cần trau dồi hơn nữa năng lực nghiên cứu và trình độ ngoại ngữ, xứng tầm với vị thế tên gọi mới. Phó Thủ tướng cũng lưu ý Viện Hàn lâm cần thực hiện tốt hơn một số hoạt động tư vấn, hợp tác với các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan nghiên cứu trên cả nước cũng như có những nghiên cứu, đề xuất đối với Đề án Đổi mới toàn diện giáo dục - đào tạo ở nước ta.

Toàn cảnh Hội nghị 

 

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm và GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm vì những thành tích xuất sắc trong công tác thời gian 2008-2012.

Sau khi nghe GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – khen thưởng Viện Hàn lâm trình bày Báo cáo Tổng kết công tác thi đua - khen thưởng của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam năm 2013 và phương hướng năm 2014 , Chủ tịch Viện Hàn lâm GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng đã tặng Cờ thi đua của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho 16 đơn vị, tập thể đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2013: Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, Viện Thông tin Khoa học xã hội, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin, Trung tâm Phân tích và Dự báo, Học viện Khoa học xã hội, Văn phòng Viện Hàn lâm, Ban Hợp tác quốc tế, Ban Kế hoạch - Tài chính, Ban Tổ chức cán bộ, Ban Quản lý Khoa học, Bộ phận Chuyên trách, Ban Thi đua - Khen thưởng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm.

 

PDA

Các tin đã đưa ngày: