Hội nghị Tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

26/01/2015

Ngày 26 tháng 01 năm 2015, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Hội nghị vinh dự được đón tiếp đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ; Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Ban Dân vận Trung ương và các đại biểu đại diện cho Ban Tổ chức Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ban Dân vận Trung ương... Một số cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình cũng tham dự và đưa tin về Hội nghị.

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị,
Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng
phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Tham dự Hội nghị, về phía Viện Hàn lâm, có các đồng chí là Lãnh đạo Viện Hàn lâm; các đồng chí là ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ; ủy viên Hội đồng khoa học; Thường vụ Công đoàn; Thường vụ Đoàn thanh niên; Hội đồng Thi đua - khen thưởng; Ban vì sự tiến bộ phụ nữ; Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Viện Hàn lâm; lãnh đạo các đơn vị giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm; đại diện Hội cựu viên chức; các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ khoa học; Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập các tạp chí chuyên ngành; Bí thư Đảng bộ cơ sở, Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn các đơn vị trực thuộc. Hội nghị còn có sự tham dự của các chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và cấp Viện Hàn lâm năm 2014.

Thay mặt lãnh đạo Viện Hàn lâm, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2014 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2015. Báo cáo đã tổng kết toàn diện các mặt hoạt động của Viện Hàn lâm, nêu bật các kết quả, thành tựu đã đạt được, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế, trên cơ sở đó đưa ra một số định hướng, giải pháp cho năm 2015 và đề xuất một số kiến nghị đối với Chính phủ và các Bộ, Ngành. Báo cáo chỉ rõ, trong năm 2014, mặc dù hệ lụy của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã giảm bớt nhưng đời sống chính trị thế giới lại có nhiều biến động, những đụng độ lợi ích giữa các cường quốc cùng những xung đột sắc tộc, tôn giáo đã tạo nên tình trạng bất ổn tại nhiều quốc gia và khu vực. Những diễn biến phức tạp, khó lường của bối cảnh quốc tế, khu vực và trên Biển Đông đã có những tác động nhiều mặt tới đời sống chính trị, kinh tế và xã hội đất nước. Đây cũng là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc tổng kết 30 năm đổi mới (1986-2016), năm chuẩn bị các nội dung tham gia xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Trong bối cảnh đó, trên cơ sở phát huy những thành tựu đã đạt được trong năm công tác 2013, với phương châm hành động “Chủ động, sáng tạo, chất lượng và hiệu quả”, toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của Viện Hàn lâm đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành có chất lượng và hiệu quả các nhiệm vụ công tác năm 2014, với chất lượng và hiệu quả cao, thể hiện ở nhiều lĩnh vực như:

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Hàn lâm
trình bày Báo cáo Tổng kết công tác năm 2014
và triển khai nhiệm vụ năm 2015

 

 Công tác nghiên cứu khoa học đã được triển khai một cách tích cực, chủ động và sáng tạo; chất lượng của các công trình nghiên cứu được nâng cao;

Công tác tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước tiếp tục được thực hiện với chất lượng cao, bảo đảm tính thời sự, bám sát các yêu cầu cấp bách của thực tiễn, góp phần cung cấp nhiều luận cứ khoa học cho việc hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách và pháp luật của Nhà nước;

Công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về KHXH cho Viện Hàn lâm cũng như cho đất nước được đẩy mạnh và phát triển; bước đầu đã triển khai thành công một số chương trình đào tạo phục vụ nhu cầu phát triển tại một số địa phương;

Tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, không khí hứng khởi, môi trường làm việc thuận lợi, thân thiện tiếp tục được duy trì và mở rộng; kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính được tăng cường;

Uy tín và vị thế trong nước và quốc tế của Viện Hàn lâm ngày càng được nâng cao.

Đề cập đến phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2015, Giáo sư Chủ tịch nhấn mạnh, Viện Hàn lâm sẽ tập trung vào các định hướng công tác chủ yếu như:

Thứ nhất, phát huy dân chủ, khuyến khích sáng tạo; tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác nghiên cứu khoa học, chú trọng nghiên cứu cơ bản, kết hợp giữa nghiên cứu cơ bản với nghiên cứu triển khai; nghiên cứu và đào tạo; xây dựng những luận cứ khoa học phục vụ sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ đất nước; góp phần tích cực tham gia xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng;

Thứ hai, làm rõ những xu hướng phát triển của toàn cầu, khu vực, của các nước lớn và tác động của nó đến sự phát triển của Việt Nam; trên cơ sở đó, kiến nghị chiến lược, chính sách hội nhập và phát triển của Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Thứ ba, kiến tạo môi trường nghiên cứu chuyên nghiệp, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, chú trọng công tác bồi dưỡng và phát huy tính năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ nghiên cứu trẻ; tăng cường công bố quốc tế các kết quả nghiên cứu khoa học của Viện; từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Viện Hàn lâm thành trung tâm nghiên cứu KHXH có uy tín trong khu vực;

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết

 

Thứ tư, tiếp tục nâng cao chất lượng và uy tín về hoạt động đào tạo của Học viện KHXH trên tất cả các mã ngành được giao, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương xây dựng các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về KHXH trong cả nước;

Thứ năm, đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiên cứu và quản lý khoa học;

Thứ sáu, từng bước thực hiện cơ cấu lại một số tổ chức của Viện theo Quy hoạch tổng thể mới, hoàn thiện hệ thống tổ chức, đổi mới cơ chế quản lý khoa học, phân bổ đầu tư và sử dụng ngân sách Nhà nước có trọng tâm, trọng điểm; từng bước áp dụng cơ chế khoán chi trong thực hiện nhiệm vụ khoa học nhằm phát huy tính dân chủ, tự chủ và sáng tạo của các nhà khoa học, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức và quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học xã hội;

Thứ bảy, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các Ban, Bộ, ngành, địa phương và hợp tác quốc tế trên các cấp độ song phương và đa phương, chú trọng đặc biệt đến phát triển quan hệ đối tác chiến lược về khoa học xã hội, đẩy mạnh các hoạt động quảng bá hình ảnh của Viện rộng rãi cả trong và ngoài nước.

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư chúc mừng những kết quả mà toàn thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức Viện Hàn lâm đã đạt được trong năm 2014, ghi nhận những thành tích và đóng góp to lớn của Viện Hàn lâm đối với Đảng, Nhà nước và nền khoa học nước nhà. Đồng chí Lê Hồng Anh chỉ đạo Viện Hàn lâm cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cơ bản sau:

Một là, từ chức năng, nhiệm vụ của mình, Viện Hàn lâm tích cực tham gia đóng góp ý kiến góp phần hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng.

Cần phát huy trí tuệ và tinh thần trách nhiệm, tích cực góp ý, nhất là ở những vấn đề mới và khó, đòi hỏi phải được luận giải sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn. Đây là nhiệm vụ chính trị vô cùng quan trọng mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Trung ương Đảng kỳ vọng ở Viện Hàn lâm;

Hai là, tiếp tục nghiên cứu, giải đáp có căn cứ khoa học về những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản của sự phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm xây dựng một nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Yêu cầu này đòi hỏi Viện Hàn lâm phải quán triệt thật sâu sắc cả trong công tác nghiên cứu, công tác đào tạo và trong các hoạt động tư vấn, phản biện chính sách cho Đảng và Nhà nước. Tiếp tục sưu tầm và nghiên cứu những tư liệu lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông, giải đáp những vấn đề vừa mang tính thời sự, cấp thiết, vừa cơ bản, lâu dài của sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền đất nước. Nghiên cứu chính sách, chiến lược của các nước, các khu vực, nhất là các nước lớn, nước láng giềng để xây dựng căn cứ khoa học, dự báo chính xác tình hình, tư vấn có chất lượng, thiết thực và hiệu quả cho Đảng và Chính phủ trong việc đề ra đối sách hợp lý;

Ba là, nghiên cứu cơ bản, sâu sắc và có hệ thống tất cả các lĩnh vực của khoa học xã hội, từ kinh tế đến văn hoá, từ chính trị đến xã hội, từ giáo dục - đào tạo đến quốc phòng - an ninh, từ khoa học đến tôn giáo... nhằm đáp ứng tốt nhất những yêu cầu của sự phát triển toàn diện đất nước. Trong đó, đặc biệt chú ý nghiên cứu nhân tố con người, đặt con người vào vị trí trung tâm của sự phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”;

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường hợp tác quốc tế; trên cơ sở hợp tác nghiên cứu và liên kết đào tạo, làm cho cộng đồng thế giới hiểu biết sâu hơn giá trị của văn hóa, con người và dân tộc Việt Nam; chọn lọc và tiếp thu những tinh hoa của văn hóa, văn minh nhân loại, thành tựu của khoa học xã hội thế giới, để phát triển nền văn hóa, nền khoa học xã hội nước nhà;

Năm là, xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học xã hội cả về số lượng lẫn chất lượng, có trình độ cao, đủ sức lý giải những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra; đồng thời, hướng tới việc sáng tạo những công trình khoa học đạt chuẩn quốc gia, khu vực và thế giới; làm tốt công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, chú trọng công tác phát triển Đảng nhất là đội ngũ cán bộ khoa học trẻ./.

 

Nguyễn Vũ

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: