Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

28/12/2019

PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị về phía Viện Hàn lâm có PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm cùng các Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm là GS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Bí thư Đảng ủy; GS.TS. Đặng Nguyên Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và TS. Đặng Xuân Thanh; cùng các đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ; ủy viên Hội đồng Khoa học; Thường vụ Công đoàn; Thường vụ Đoàn Thanh niên; Hội đồng Thi đua- Khen thưởng; Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ; Ban chấp hành Hội Cựu Chiến binh Viện Hàn lâm; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm; đại diện Hội cựu viên chức Viện Hàn lâm; các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ khoa học; Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập các tạp chí chuyên ngành; Bí thư Đảng bộ cơ sở; Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Chi đoàn các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm. Hội nghị còn có sự tham dự của các cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và cấp Viện Hàn lâm năm 2019.

 

GS.TS. Đặng Nguyên Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm trình bày Báo cáo Tổng kết tại Hội nghị

Thay mặt Ban lãnh đạo Viện Hàn lâm, GS.TS. Đặng Nguyên Anh đã trình bày Báo cáo Tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Viện Hàn lâm. Báo cáo nêu rõ, năm 2019 là năm tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, các hình thức cạnh tranh ảnh hưởng và chiến tranh thương mại giữa một số nước lớn diễn ra gay gắt là thách thức và đồng thời là cơ hội đối với nước ta. Bên cạnh đó, các vấn đề về môi trường, chất lượng phát triển kinh tế - xã hội hướng tới phát triển bền vững “không để ai bị bỏ lại phía sau” cũng là những thách thức lớn được đặt ra. Việt Nam đứng trước những thời cơ và vận hội lớn để tiếp tục phát triển ổn định, nhưng đồng thời cũng đối mặt với nhiều rủi ro và thách thức. Đặc biệt, năm 2019 là năm tăng tốc thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020 của đất nước, chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

    Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Trong bối cảnh đó, tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Viện Hàn lâm đã quán triệt phương châm hành động “Sáng tạo, Hành động, Kỷ cương, Phát triển”, kiến tạo ổn định và thành công đối với việc thực hiện các nhiệm vụ công tác năm 2019 và trong cả nhiệm kỳ (2016-2020).

Để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác năm 2020, Phó Chủ tịch khẳng định, Viện Hàn lâm sẽ khẩn trương triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1/ Tiếp tục kiện toàn bộ máy cơ cấu, tổ chức và nhân sự (trong đó bao gồm các Hội đồng khoa học, các vị trí lãnh đạo và các phòng của đơn vị) theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

2/ Lấy thế mạnh nghiên cứu cơ bản làm nền tảng để phát triển, đẩy mạnh nghiên cứu đa ngành, liên ngành; kết hợp giữa nghiên cứu cơ bản với nghiên cứu ứng dụng, tư vấn chính sách và đào tạo; từng bước xây dựng cụ thể định hướng nghiên cứu chuyên sâu, tầm nhìn dài hạn cho từng Viện Nghiên cứu, từng khối Viện Nghiên cứu cũng như của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

3/ Đẩy mạnh công tác tư vấn về chính sách phát triển trong lĩnh vực KHXH, cung cấp kịp thời luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển nhanh bền vững của đất nước, phục vụ phát triển kinh tế- xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa và yêu cầu của thực tế cuộc sống.

4/ Xây dựng kế hoạch đào tạo và tự đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học theo hướng trở thành chuyên gia chuyên sâu, đầu ngành trong từng lĩnh vực và đội ngũ các nhà khoa học có trình độ chuyên môn cao. Có chiến lược cụ thể và cơ chế đãi ngộ thích hợp nhằm thu hút nhân tài tới làm việc tại Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

5/ Thúc đẩy liên kết, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn; từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Viện Hàn lâm thành trung tâm nghiên cứu KHXH có uy tín trong khu vực và thế giới.

6/ Xây dựng môi trường làm việc khoa học, sáng tạo, hành động, kỷ cương để khuyến khích và nuôi dưỡng đam mê nghiên cứu trong đội ngũ nhà khoa học của Viện Hàn lâm.

7/ Đảm bảo tính tiết kiệm và hiệu quả trong công tác quản trị; sử dụng hợp lý các nguồn lực từ ngân sách nhà nước; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật trọng điểm phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học; sắp xếp, quy hoạch các trụ sở làm việc của các viện nghiên cứu chuyên ngành trên cơ sở bám sát đề án quy hoạch tổng thể Viện Hàn lâm.

8/ Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành.

9/ Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo của Học viện KHXH trên tất cả các mã ngành được giao.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch - TS. Đặng Xuân Thanh đánh giá cao những kết quả đạt được trên các mảng công tác của Viện Hàn lâm trong năm 2019, nổi bật nhất là công tác hợp tác quốc tế, số lượng các công bố quốc tế ngày càng tăng lên; thực hiện tốt công tác tư vấn chính sách góp phần xây dựng nhiệm vụ vào văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII. Đặc biệt TS. Đặng Xuân Thanh nhấn mạnh, Viện Hàn lâm đã từng bước hiện đại hóa trong cải cách hành chính, tinh giản bộ máy (áp dụng hiệu quả hệ điều hành văn bản tác nghiệp, tổ chức thành công hội nghị trực tuyến); bước đầu triển khai bộ chỉ số KPI (chỉ số đánh giá chất lượng chuyên môn của Viện Hàn lâm) trên ba mảng công tác (nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách và đào tạo)… Qua đó góp phần thể hiện sự công bằng, nghiêm túc, đánh giá hiệu quả năng suất của từng đơn vị, thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực không ngừng của Viện Hàn lâm hướng tới hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị đặt ra.

Phát biểu Tổng kết Hội nghị, Chủ tịch Viện Hàn lâm - PGS.TS. Bùi Nhật Quang nhiệt liệt chúc mừng và ghi nhận những kết quả đạt được trên các mảng công tác của Viện Hàn lâm trong năm 2019. Bên cạnh đó những thành công đã đạt được, PGS Chủ tịch cũng nhấn mạnh đến những thách thức đặt ra đối với Viện Hàn lâm trong thời gian tới: cần chú trọng siết chặt kỷ cương, kỉ luật lao động thông qua kênh chỉ số đánh giá KPI; chú trọng công tác quản lý, đẩy mạnh thi đua trong nghiên cứu khoa học; thực hiện hiệu quả công tác tổ chức – cán bộ gắn liền với công tác quản lý khoa học nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của Viện Hàn lâm. Đặc biệt, PGS Chủ tịch nhấn mạnh đến tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân trong nghiên cứu, tự rèn luyện, phấn đấu để có nhiều kiến nghị chính sách tốt cho Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng Viện Hàn lâm ngày càng vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước trong thời kì mới.

Hội nghị nhận được nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp và kiến nghị của các đại biểu tham dự, với những đề xuất về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách và đào tạo của Viện Hàn lâm nhằm thúc đẩy sự đam mê nghiên cứu khoa học của các cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ trẻ của Viện Hàn lâm trong thời gian tới. Các ý kiến đóng góp tại Hội nghị sẽ được tổng hợp, bổ sung cho kế hoạch vào năm 2020 để triển khai thực hiện.

Với tinh thần “Sáng tạo, Hành động, Kỷ cương, Phát triển” toàn thể cán bộ, công chức và viên chức Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tiếp tục nỗ lực phấn đấu nhằm tạo ra bước phát triển mới trong năm 2020, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Nguyễn Thu Trang

Các tin đã đưa ngày: