Hội nghị Tổng kết công tác Quân sự quốc phòng và Phòng cháy chữa cháy năm 2014
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao

Hội nghị Tổng kết công tác Quân sự quốc phòng và Phòng cháy chữa cháy năm 2014

25/12/2014

Chiều ngày 24/12/2014, tại Hội trường 3D, trụ sở 1A, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Ban chỉ huy quân sự, phòng cháy chữa cháy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2014. Hội nghị vinh dự được đón tiếp GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm cùng sự có mặt của đông đủ cán bộ trong ban chỉ huy quân sự và phòng cháy chữa cháy các đơn vị trực thuộc.

ThS. Đõ Hữu Phương, Phó Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm, Phó Trưởng ban Ban chỉ huy quân sự và phòng cháy chữa cháy (PCCC) trình bày báo cáo công tác tại Hội nghị

 

ThS. Đỗ Hữu Phương, Phó Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm, Phó Trưởng ban Ban chỉ huy quân sự và phòng cháy chữa cháy Viện Hàn lâm đã đánh giá những thành công và hạn chế trong  hai mảng công tác này trong năm 2014, tập trung vào một số vấn đề chủ yếu sau:

(1). Về công tác quân sự quốc phòng: Trong  năm 2014,  Ban chỉ huy quân sự Viện Hàn lâm đã hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu đặt ra trong tất cả các mặt như: Giáo dục quốc phòng – an ninh; Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh; Đảm bảo chế độ chính sách và kinh phí cho công tác giáo dục quốc phòng – an ninh; Thực hiện tốt các nhiệm vụ đối ngoại; Xây dựng được lực lượng tự vệ; Hoàn thành công tác động viên, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ…

(2). Về công tác Phòng cháy chữa cháy (PCCC). Năm 2014, với quan điểm thực hiện thành công chỉ đạo của lãnh đạo Viện Hàn lâm “Đồng bộ, đổi mới và đột phá phát triển”, Ban chỉ huy PCCC đã tham mưu, giúp việc Lãnh đạo Viện Hàn lâm xây dựng các kế hoạch công tác năm nhằm chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện thành công nhiều nhiệm vụ PCCC; Phối hợp với cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội hướng dẫn các đơn vị sớm kiện toàn công tác tổ chức và nâng cao được chất lượng hoạt động PCCC tại các đơn vị…

Bên cạnh việc đánh giá cao những thành tích đạt được trong các mặt công tác, ThS. Đỗ Hữu Phương cũng nhấn mạnh đến những hạn chế còn tồn tại nhất là đối với công tác PCCC tại các đơn vị và khuyến nghị các đơn vị nên đẩy mạnh việc tuyên truyền, khuyến khích cán bộ tuân thủ mọi quy định về PCCC tại cơ quan nhằm hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro về cháy nổ có thể xảy ra.

Hội nghị cũng được nghe nhiều ý kiến trao đổi xung quanh đề xuất phương hướng hoạt động năm 2015; các trao đổi về kinh nghiệm triển khai các kế hoạch về giáo dục quốc phòng, an ninh - quân sự, PCCC tại các đơn vị tiêu biểu như Viện Thông tin Khoa học xã hội, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam… Ngoài ra, Hội nghị cũng biểu dương và vinh danh các cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác quân sự, quốc phòng và PCCC đến từ các đơn vị như: Văn phòng và Cơ quan chức năng; Viện Kinh tế Việt Nam; Viện Thông tin Khoa học xã hội; Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam; Viện Nghiên cứu Hán Nôm; Viện Nhà nước và Pháp luật…

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm phát biểu tại Hội nghị

 

Trước những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Nguyễn Quang Thuấn đã nhiệt liệt chúc mừng thành công chung của Ban chỉ huy quân sự và PCCC năm 2014 đồng thời nhấn mạnh: Để các hoạt động đi vào chiều sâu và hiệu quả, công tác tuyên truyền, giáo dục, tập huấn phải được triển khai và phối hợp đồng bộ nhiều hơn nữa giữa Ban chỉ huy Viện Hàn lâm và ban chỉ huy các đơn vị trong giai đoạn tới.  Với phương châm chỉ đạo “phòng ngừa là chính” trong công tác PCCC, thực hiện chủ động, triển khai thành công và có hiệu quả các nhiệm vụ về công tác quân sự, quốc phòng theo quy định, có sự phối kết hợp của nhiều đơn vị tại địa phương, Phó Chủ tịch cũng yêu cầu Ban chỉ huy các cấp cần chỉ đạo nghiêm túc mọi kế hoạch công tác, tuân thủ mọi quy định, quy chế đã đề ra nhằm hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra cho các năm tiếp theo.

 Phạm Vĩnh Hà

Các tin đã đưa ngày: