Hội nghị Tổng kết công tác quốc phòng- phòng cháy chữa cháy năm 2019
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao

Hội nghị Tổng kết công tác quốc phòng- phòng cháy chữa cháy năm 2019

18/12/2019

Chiều ngày 17/12/2019, tại trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng- phòng cháy chữa cháy (PCCC) năm 2019. Hội nghị được tổ chức nhằm thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Viện Hàn lâm về việc tổng kết, đánh giá công tác quốc phòng, an ninh – PCCC, xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020.

Tham dự Hội nghị, về phía Lãnh đạo Viện Hàn lâm có TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, Trưởng Ban chỉ huy quân sự Viện Hàn lâm; TS. Đỗ Hữu Phương, Phó Chỉ huy Trưởng Quân sự, Phó chỉ huy Ban chỉ huy PCCC Viện Hàn lâm. Về phía khách mời có đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Phó Trưởng khoa Cứu nạn cứu hộ, Đại học PCCC; đồng chí Nguyễn Thành Long, Phó Ban chỉ huy quân sự Quận Ba Đình cùng sự có mặt của các đồng chí đại diện Văn phòng và các Ban tham mưu, giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm; đại diện công đoàn, đoàn thanh niên; các đồng chí phụ trách quân sự, quốc phòng, PCCC đến từ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm.

TS. Đặng Xuân Thanh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trình bày báo cáo tổng kết, TS. Đỗ Hữu Phương đã báo cáo hai nội dung công tác, trong đó nhấn mạnh: Về công tác quốc phòng, trong năm 2019 Ban Chỉ huy quân sự của Viện Hàn lâm đã tham mưu cho Chủ tịch Viện tổ chức thực hiện kế hoạch công tác quốc phòng theo qui định; thực hiện đúng qui định việc phân cấp trách nhiệm trong việc quản lý, chỉ đạo hoạt động quốc phòng tại các cơ quan, đơn vị. Cụ thể: Thành lập và kiện toàn 15 Ban chỉ huy quân sự các đơn vị trực thuộc; Phối hợp với các đơn vị của Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội, Ban chỉ huy quân sự quận Ba Đình và Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Ngoại giao mở 01 lớp tập huấn cho cán bộ Lãnh đạo, chỉ huy tự vệ và cán bộ làm công tác đối ngoại các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm; Phổ biến và quán triệt các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác an ninh quốc phòng, bảo vệ an toàn tuyệt đối cơ quan gắn với bảo vệ Tổ quốc, thường xuyên động viên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Viện nêu cao tinh thần cảnh giác, ổn định tình hình chính trị tư tưởng, đảm bảo hoàn thành tốt hai nhiệm vụ quan trọng là: nghiên cứu khoa học gắn liền với đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, cơ quan an toàn tuyệt đối.

Bên cạnh đó Ban Chỉ huy quân sự Viện Hàn lâm cũng luôn chú trọng công tác bồi dưỡng chính trị, năm qua đã có 09 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; phối hợp với Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội mở 01 lớp bồi dưỡng KTQP & AN cho đối tượng 3 tại Viện Hàn lâm và được cấp Giấy chứng nhận cho 146 cán bộ giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trong toàn Viện Hàn lâm; Công tác dự bị động viên, tuyển nghĩa vụ quân sự cũng được thực hiện nghiêm, đồng bộ, đúng thời gian đăng kí theo luật định. Theo đó, đã có 9 sĩ quan dự bị, 10 quân nhân dự bị hạng I, 20 quân nhân dự bị hạng II; thực hiện lệnh điều động 03 sĩ quan dự bị, 04 quân nhân dự bị hạng I, hạng II đi huấn luyện. Các sĩ quan dự bị và quân nhân dự bị đã chấp hành nghiêm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Viện Hàn lâm đã hoàn thành tốt chỉ tiêu động viên năm 2019.

Về công tác PCCC, kết quả đạt được cũng được ghi nhận trên nhiều phương diện: Trong công tác chỉ đạo, Ban chỉ huy PCCC đã thực hiện đúng qui định phân cấp trách nhiệm trong quản lý hoạt động PCCC của cơ quan theo Quy chế hoạt động PCCC của Viện Hàn lâm, xác định rõ thẩm quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc quản lý, chỉ đạo hoạt động PCCC trong phân bổ, quản lý, sử dụng kinh phí và cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hoạt động PCCC ở Viện Hàn lâm và các đơn vị; Chủ động kiện toàn Ban chỉ huy PCCC và đội chữa cháy cơ sở của các đơn vị đảm bảo phù hợp với thực tiễn hoạt động; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huấn luyện, luyện tập phương án chữa cháy tại chỗ thông qua việc phối hợp với Trường đại học PCCC- Bộ Công an tổ chức 01 lớp tập huấn luyện nghiệp vụ PCCC, cấp giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ cho 192 đồng chí. Kết quả huấn luyện đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện chủ trương lấy phòng ngừa là chính trong công tác PCCC; xác định rõ thẩm quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ PCCC của đơn vị; Đẩy mạnh công tác kiểm tra, đôn đốc và giám sát chặt chẽ công tác PCCC tại các đơn vị nhằm hạn chế các vi phạm về an toàn cháy nổ trong việc sử dụng nguồn điện, kiểm tra, thay thế các trang thiết bị PCCC hiệu quả, thiết thực, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí cho hoạt động PCCC theo đúng qui định của nhà nước….

TS. Đỗ Hữu Phương báo cáo tổng kết năm 2019   Toàn cảnh Hội thảo

Các ý kiến phát biểu, trao đổi đều nhất trí cao với dự thảo Báo cáo tổng kết. Thông qua các trao đổi về tình hình thực tế đã diễn biến tại các đơn vị trong năm 2019; các đại biểu cũng chia sẻ nhiều khó khăn, vướng mắc còn gặp phải trên cả hai mảng công tác. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến những vấn đề liên quan đến nguồn lực tài chính, nhân lực, ý thức tự giác mỗi cá nhân trong công tác và những đặc thù riêng của đơn vị có ảnh hưởng đến chất lượng hai mảng công tác này.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, TS. Đặng Xuân Thanh đánh giá cao kết quả đạt được của hai nội dung công việc mà Ban chỉ huy quân sự và Ban chỉ huy PCCC Viện Hàn lâm đã đạt được. Đồng thời Phó Chủ tịch khuyến nghị hai Ban chỉ huy tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo và động viên toàn thể cán bộ, viên chức của Viện Hàn lâm thực hiện tốt công tác chuyên môn, nghiên cứu khoa học, phục vụ nghiên cứu khoa học gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, PCCC, bảo vệ cơ quan, nâng cao nghiệp vụ PCCC, góp phần đảm bảo môi trường an toàn, an ninh tuyệt đối tại Viện Hàn lâm.

Nhân dịp này, TS. Đỗ Hữu Phương công bố Quyết định số 1922/QĐ-KHXH ngày 17/12/2019 của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự Viện Hàn lâm tặng giấy khen cho 10 tập thể và 25 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019; Quyết định số 1921/QĐ-KHXH ngày 17/12/2019 của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy PCCC Viện Hàn lâm tặng giấy khen cho 10 tập thể và 22 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ PCCC năm 2019.

Nguyễn Thu Trang

Các tin đã đưa ngày: