Hội thảo về đánh giá nghèo đói ở khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao

Hội thảo về đánh giá nghèo đói ở khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương

19/11/2008

Ngày 28 tháng 9 năm 2006. Hội thảo trao đổi về việc đánh giá nghèo đói ở khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương do Trung tâm Phân tích và Dự báo kết hợp với Ban Quản lý kinh tế và Giảm nghèo (PREM) thuộc Văn phòng Khu vực Đông Á và Thái Bình Dương (EAP) - Ngân hàng Thế giới, tổ chức tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

Hội thảo về đánh giá nghèo đói ở khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương

Đại biểu tham dự Hội thảo là các cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý đến từ các cơ quan: Trung tâm Phân tích và Dự báo, Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Gia đình và Giới, Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới, Viện Chiến lược phát triển (Bộ Bưu chính Viễn thông), Viện Chính sách và Chiến lược phát triển Nông nghiệp Nông thôn, Bộ lao động Thương binh và Xã hội, Viện Khoa học lao động xã hội, Đại học Lao động xã hội, Viện Dân tộc (Uỷ ban Dân tộc), Oxfam Bỉ, Tổng cục Thống kê…

Đặc biệt Trung tâm Phân tích và Dự báo, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã mời TS. Indermit S. Gill, phụ trách Ban Quản lý kinh tế và Giảm nghèo (PREM) thuộc Văn phòng Khu vực Đông Á và Thái Bình Dương (EAP) - Ngân hàng Thế giới đến trình bày những kinh nghiệm về đánh giá nghèo đói ở khu vực Đông Á và Thái Bình Dương.

Bằng việc xác định các yếu tố cấu thành thông qua việc đánh giá các nguyên nhân tồn tại, cũng như các diễn biến cụ thể của mỗi nước trong các đánh giá về giảm nghèo, Hội thảo đã nhận định rằng trong thập kỷ qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong xóa đói giảm nghèo. Một số đánh giá về nghèo đói đã được thực hiện ở Việt Nam vào các năm 1999, 2003 và 2006 với sự tham gia của các cơ quan Việt Nam và sự hỗ trợ của các nhà tài trợ nhằm theo dõi tiến trình giảm nghèo tại Việt Nam cũng được đề cập tới.

Hội thảo cũng đã tập trung thảo luận xung quanh các vấn đề đánh giá về giảm nghèo và phương pháp luận trong nghiên cứu, cũng như kinh nghiệm thực tiễn thu được thông qua khảo sát thực tế tại các nước trong khu vực như: Campuchia; Mông Cổ; Lào; Inđônêxia và Trung Quốc.

Hội thảo thực sự là nơi diễn ra nhiều trao đổi và học tập kinh nghiệm nghiên cứu về các vấn đề liên quan tới xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam cũng như các nước trong khu vực.

 

Vĩnh Hà

Các tin đã đưa ngày: