Tập huấn Quản lý chương trình, dự án
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao

Tập huấn Quản lý chương trình, dự án

08/11/2013

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam và Tổ chức Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), ngày 6 tháng 11 năm 2013, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Tổ chức Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đồng tổ chức “Tập huấn về Quản lý chương trình và dự án”.

 

     

 

Tham dự Tập huấn, về phía Nhật Bản có: Ông Okiura, Fumihiko, Phó Trưởng đại diện Tổ chức Hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam; GS. Motoh Shimizu, Viện Công nghệ Nippon cùng các đại biểu đến từ các tổ chức của Nhật Bản. Về phía Việt Nam có: ThS. Lưu Ánh Tuyết và ThS. Nguyễn Thanh Hà, Phó trưởng ban Ban Hợp tác quốc tế, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, cùng các cán bộ của các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, và một số đại diện của một số cơ quan ngoài Viện Hàn lâm.

Các đại biểu tham dự Tập huấn đã nghe GS. Motoh Shimizu, Viện Công nghệ Nippon giới thiệu những khái niệm và những nguyên tắc cơ bản của việc quản lý dự án, chương trình dưới góc nhìn của Nhật Bản, những kinh nghiệm thực tiễn tốt, những quy tắc rút ra từ thực tiễn cho việc triển khai dự án một cách hiệu quả và bảo đảm tiến độ thời gian, cho dù nó được thực hiện ở khu vực công hay tư nhân, của chính phủ hay ở doanh nghiệp.

Nguyễn Thu Hà

Các tin đã đưa ngày: