Tham vấn Đánh giá nghèo 2012
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao

Tham vấn Đánh giá nghèo 2012

15/11/2011

Ngày 7 tháng 11 năm 2011, tại Hà Nội, Viện Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp cùng Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo tham vấn Đánh giá nghèo 2012.

Tham vấn Đánh giá nghèo 2012

Tham dự Hội thảo có đại diện một số cơ quan quản lý Bộ, ngành Trung ương, địa phương, viện nghiên cứu: Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội; Ủy ban Dân tộc; Bộ Tài chính; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Viện Khoa học Lao động xã hội; Viện Nghiên cứu quản lý Kinh tế trung ương; Cục Kinh tế, Hợp tác và Phát triển nông thôn; Viện Nghiên cứu và Phát triển kinh tế xã hội Hà Nội… GS.TS. Nguyễn Xuân Thng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam phát biểu chào mừng Hội thảo.

Nhìn lại giai đoạn vừa qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu ấn tượng về tăng trưởng và giảm nghèo nhờ đã tiến hành thực hiện các chính sách cải cách và mở cửa. Ở cấp quốc gia, sau hơn 20 năm Đổi mới, Việt Nam đã chính thức ra khỏi danh sách các nước nghèo và trở thành một nước thu nhập trung bình ở mức thấp vào năm 2009. Ở cấp hộ gia đình, tỷ lệ nghèo tính theo chuẩn của Tổng cục Thông kê và WB đã giảm liên tục trong vòng hai thập kỷ qua, từ mức cao 58% vào năm 1993 xuống chỉ còn 14,5% vào năm 2008 và thấp hơn vào năm 2010. Giảm nghèo diễn ra trên diện rộng từ nông thôn đến thành thị, trên khắp các vùng miền, và ở khắp các nhóm dân tộc. Khoảng 30 triệu người đã thoát nghèo trong giai đoạn này.

GS.TS. Nguyễn Xuân Thng cho biết: trong nhiều năm qua, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã hợp tác chặt chẽ với WB trong các hoạt động nghiên cứu và phân tích về một loạt các vấn đề quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong bối cảnh một nền kinh tế chuyển đổi sang cơ chế thị trường và đẩy mạnh hội nhập. Nổi bật nhất trong các hoạt động đó là chương trình phối hợp giữa Viện và WB để hỗ trợ Việt Nam gia nhập WTO, nghiên cứu phân tích những vấn đề chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội cho giai đoạn 2011-2020 và xa hơn, Đánh giá nghèo 2008-2010… Các kết quả nghiên cứu phân tích được thực hiện trong khuôn khổ các hoạt động phối hợp đó rất hữu ích và đã được Viện Khoa học xã hội Việt Nam sử dụng cho công tác tư vấn chính sách phục vụ lãnh đạo Đảng và Nhà nước của mình.

Việt Nam bước vào thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015 trong bối cảnh mới khó khăn hơn, nhiều thách thức hơn với nền kinh tế toàn cầu trở nên bất định hơn bao giờ hết. Trong những năm đầu của kế hoạch 5 năm, Việt Nam sẽ ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, tái cấu trúc nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng để có thể tăng trưởng bền vững và ổn định, làm tiền đề quan trọng cho việc đạt mục tiêu trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 và tránh được “bẫy thu nhập trung bình” trong giai đoạn sau đó. Những thách thức mới đối với công cuộc giảm nghèo có thể sẽ phát sinh do bối cảnh trong nước và quốc tế có những thay đổi lớn. Trong khuôn khổ Đánh giá nghèo 2012, Viện Khoa học xã hội Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với WB cùng các đối tác trong nước và quốc tế khác để cùng thực hiện những nghiên cứu, phân tích khoa học để làm cơ sở đưa ra những tư vấn chính sách cho lãnh đạo Đảng và Nhà nước nhằm giúp Việt Nam có thể tăng trưởng nhanh một cách bền vững và có lợi cho người nghèo.

TS. Nguyễn Thắng – Giám đốc Trung tâm Phân tích và Dự báo, Trưởng nhóm nghiên cứu cho biết: Viện tổ chức tham vấn ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam. Trong nội dung của Hội thảo này, các đại biểu được nghe trình bày về những phát hiện chính từ Đánh giá nghèo 2008-2010, đề xuất về nội dung của Đánh giá nghèo 2012, kế hoạch thực hiện Đánh giá nghèo 2012.

Viện Khoa học xã hội Việt Nam kỳ vọng rằng Đánh giá nghèo 2012 sẽ có đóng góp để làm sáng tỏ những vấn đề trên và Hội thảo tham vấn hôm nay sẽ là bước đi đầu tiên quan trọng cho Đánh giá nghèo 2012.

 

Nguyễn Thu Hà

 

Các tin đã đưa ngày: