Thư mời tham gia viết tham luận Hội thảo khoa học quốc tế.
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao

Thư mời tham gia viết tham luận Hội thảo khoa học quốc tế.

17/04/2020

THƯ MỜI

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trân trọng kính mời các đại biểu, nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia viết tham luận Hội thảo khoa học quốc tế: The 13th Next-Generation Global Workshop: New Risks and Resilience in Asian Societies and the World”.

Chi tiết xem tại file đính kèm.

Trân trọng!

 

Các tin đã đưa ngày: