Thư mời tham gia viết tham luận Hội thảo khoa học quốc tế: “Thành phố thông minh nhìn từ góc độ kinh tế - xã hội: Thực tiễn châu Âu và Việt Nam”
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao

Thư mời tham gia viết tham luận Hội thảo khoa học quốc tế: “Thành phố thông minh nhìn từ góc độ kinh tế - xã hội: Thực tiễn châu Âu và Việt Nam”

03/06/2020

THƯ MỜI

Viện Nghiên cứu châu Âu, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trân trọng kính mời các đại biểu, nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia viết tham luận Hội thảo khoa học quốc tế: “Thành phố thông minh nhìn từ góc độ kinh tế - xã hội: Thực tiễn châu Âu và Việt Nam”.

Chi tiết xem tại file đính kèm.

 

Các tin đã đưa ngày: