Thư mời tham gia viết tham luận Hội thảo khoa học quốc tế thường niên: “Phát triển bền vững vùng: Những vấn đề lý luận và thực tiễn”
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao

Thư mời tham gia viết tham luận Hội thảo khoa học quốc tế thường niên: “Phát triển bền vững vùng: Những vấn đề lý luận và thực tiễn”

08/06/2020

THƯ MỜI

Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trân trọng kính mời các đại biểu, nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia viết tham luận Hội thảo khoa học quốc tế: “Phát triển bền vững vùng: Những vấn đề lý luận và thực tiễn”.

Chi tiết xem tại file đính kèm.

 

 

Các tin đã đưa ngày: