Tin về tọa đàm khoa học Góp ý dự thảo luận cứ khoa học cho việc đột phá kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao

Tin về tọa đàm khoa học Góp ý dự thảo luận cứ khoa học cho việc đột phá kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030

25/12/2014

Thực hiện kế hoạch hợp tác giữa Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và UBND tỉnh Nghệ An, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã triển khai nghiên cứu và xây dựng luận cứ chiến lược cho phát triển tỉnh Nghệ An trong giai đoạn tới. Ngày 23 tháng 12 năm 2014, tại thành phố Vinh, Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An đã tổ chức tọa đàm khoa học Góp ý Dự thảo “Luận cứ khoa học cho việc đột phá kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030” do Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam xây dựng.

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam;
đồng chí Trần Phương, Phó Tổng giám đốc ngân hàng
Đầu tư và phát triển; đồng chí Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND
tỉnh Nghệ An đồng chủ trì Tọa đàm

 

Chủ trì buổi tọa đàm, đại diện cho hai cơ quan thực hiện đề tài khoa học là GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng và đồng chí Trần Phương, Phó Tổng giám đốc ngân hàng Đầu tư và phát triển (BIDV); đại diện cho Lãnh đạo tỉnh Nghệ An là đồng chí Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự Tọa đàm còn có nhóm thực hiện đề tài của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, đại diện lãnh đạo của các Sở, Ban, ngành và các huyện, thị ở Nghệ An.

Mở đầu buổi Tọa đàm, đồng chí Hồ Đức Phớc, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Nghệ An đã phát biểu thể hiện quan điểm của Đảng bộ tỉnh về việc xây dựng luận cứ khoa học là con đường ngắn nhất để xây dựng tỉnh Nghệ An trở thành trung tâm phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ. Chính vì vậy, tỉnh đã phối hợp với Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam nghiên cứu thực trạng phát triển của tỉnh và tìm ra đột phá phát triển tỉnh trong thời gian tới, đây cũng là nội dung của đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVIII sẽ tiến hành trong năm 2015.

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng phát biểu cho biết: trong thời gian qua, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã đưa ra mô hình liên kết giữa các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà tư vấn chính sách và nhà đầu tư trong nghiên cứu luận cứ khoa học và triển khai các định hướng phát triển cho địa phương. Với tỉnh Nghệ An, các nhà khoa học của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã tiến hành đánh giá thực trạng phát triển của tỉnh dựa trên Kết luận số 20 của Bộ Chính trị (số 20-KL/TƯ ngày 2/6/2003) và Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị (26/NQ/TƯ ngày 30/7/2013); đồng thời, đánh giá thực trạng phát triển của tỉnh trong bối cảnh mới để xác định đột phá của tỉnh phù hợp với tiềm năng, lợi thế của tỉnh, tránh tình trạng xây dựng mô hình theo phong trào, mô hình theo kiểu rập khuôn cho các địa phương. Bản dự thảo đã được triển khai nghiên cứu trong một năm, đã tổ chức nhiều buổi tọa đàm khoa học có sự tham dự của Lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh Nghệ An, lãnh đạo các Sở, Ban, ngành tỉnh Nghệ An.

TS. Vũ Tuấn Anh, thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày
Dự thảo tại Tọa đàm

 

Thay mặt nhóm nghiên cứu, TS. Vũ Tuấn Anh đã trình bày dự thảo với các nôi dung: Đánh giá thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế của tỉnh Nghệ An trong thời gian 10 năm qua; Đánh giá sơ bộ về những nguồn lực và yếu tố phát triển sắp tới của tỉnh Nghệ An; Định hướng chiến lược phát triển tỉnh Nghệ An trong thời kỳ 2015-2020 và tầm nhìn đến 2030; và Những chương trình, đề án trọng điểm cần được ưu tiên nhằm tạo sự phát triển đột phá kinh tế của tỉnh.

Tham gia thảo luận, các đại biểu đã khẳng định kết quả của bản Dự thảo thể hiện ở việc đề xuất những đột phá mới cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An trong thời gian tới. Đó là những gợi ý quan trọng cho tỉnh trong việc xây dựng văn kiện đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVIII. Đồng thời, các đại biểu tham dự buổi Tọa đàm cũng đã chỉ ra những điểm cần bổ sung để Dự thảo đạt kết quả tốt hơn, phục vụ thiết thực hơn cho việc xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII cũng như cho sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh trong thời gian tới./.

PGS.TS. Trần Thị An

Các tin đã đưa ngày: