Tọa đàm thảo luận đề cương "Báo cáo phát triển Việt Nam 2035 - Trụ cột thể chế"
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao

Tọa đàm thảo luận đề cương "Báo cáo phát triển Việt Nam 2035 - Trụ cột thể chế"

05/11/2014

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) với Ngân hàng Thế giới (WB), sáng ngày 04 tháng 11 năm 2014, tại trụ sở 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, VASS và WB tổ chức buổi tọa đàm góp ý đề cương "Báo cáo phát triển Việt Nam 2035" với sự tham gia của các chuyên gia đến từ WB và các nhà khoa học, các chuyên gia của VASS.

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học
xã hội Việt Nam phát biểu khai mạc và đề dẫn tọa đàm

 

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch VASS phát biểu khai mạc và đề dẫn tọa đàm. GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, Việt Nam cần xây dựng mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cho Việt Nam, vừa tuân thủ các nguyên tắc chung của kinh tế thị trường, vừa hướng nền kinh tế phục vụ đa số người dân, mở cơ hội cho sự tham gia và hưởng lợi của mọi người dân trong quá trình phát triển. Nhà nước cần làm đúng vai trò, chức năng mà xã hội cần. Theo GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Báo cáo này nên làm rõ các mô hình tốt về quản trị - đầu tư trong quan hệ công - tư, đề cập thể chế đất đai, thể chế thu hút nguồn lực chất lượng cao để xây dựng lợi thế cạnh tranh; để có thể chế tốt cần có sự kết hợp giữa ý tưởng của nhà khoa học, hành động của doanh nghiệp, đồng thuận của xã hội và niềm tin của người dân vào chính quyền.

Ngài Joel Hellnam, Chuyên gia trưởng thể chế của WB, đã giới thiệu tóm tắt cấu trúc đề cương và các điểm nhấn trong mỗi chương của "Báo cáo phát triển Việt Nam 2035". Ông cho rằng Việt Nam cần xây dựng mốc chuẩn để theo dõi và so sánh mức độ hoàn thiện thể chế, chú ý quản lý tốt việc dịch chuyển ranh giới công - tư đảm bảo tính chính đáng của Nhà nước. Cải cách thể chế là một quá trình mất nhiều thời gian và do vậy, ông nhấn mạnh Báo cáo này cần được viết với tầm nhìn dài hạn.

Tọa đàm nhận được nhiều ý kiến thảo luận, phân tích, đóng góp của các chuyên gia, các nhà khoa học đến từ VASS dưới nhiều góc độ. Các ý kiến thống nhất cho rằng đã có nhiều bài học và thông lệ quốc tế tốt để Việt Nam tham khảo trong quá trình xây dựng mô hình phù hợp nhằm đạt các mục tiêu, tầm nhìn định ra vào năm 2035./.

 

Nguyễn Thu Hà

Các tin đã đưa ngày: