Thông báo số 2 - Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ VI (Hà Nội, 16-17 tháng 8 năm 2021)

Thông báo số 2 - Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ VI (Hà Nội, 16-17 tháng 8 năm 2021)

18/06/2021

HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI

THÔNG BÁO SỐ 2

(Hà Nội, 16-17 tháng 8 năm 2021)

 

Do tình hình dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp, Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ VI dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 16-17/8/2021 tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. Thông tin cập nhật sẽ được thông báo vào giữa tháng 7.

Để biết thêm thông tin chi tiết về Hội thảo, liên hệ:

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

ĐT: +84 24 62730738

Email: icvns2021@gmail.com

 

 

ANNOUNCEMENT

THE 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON VIETNAMESE STUDIES

(Hanoi, 16-17 August 2021)

 

Due to the current critical situation of COVID-19 pandemic, the 6th International Conference on Vietnamese Studies shall be held on 16-17 August 2021 at the Vietnam Academy of Social Sciences, No.1 Lieu Giai street, Ba Dinh district, Hanoi. Updated information shall be available in Mid-July.

For further details information, please contact:

   Vietnam Academy of Social Sciences

   No.1 Lieu Giai Str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Viet Nam

  Tel: +84 24 62730738

  E-mail: icvns2021@gmail.com     

PV.

Nguồn: Ban Tổ chức Hội thảo Việt Nam học lần thứ VI

 

Các tin đã đưa ngày: