TS. Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tiếp Ông Johnathan Baker, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Hà Nội
  • 3.2 top logo - tin hop tac quoc te

TS. Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tiếp Ông Johnathan Baker, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Hà Nội

20/03/2024

Chiều ngày 19 tháng 3 năm 2024, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, TS. Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm-VASS) đã có buổi tiếp và làm việc với Ông Johnathan Baker, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Hà Nội.

TS. Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm tại buổi làm việc

Cùng tiếp với Chủ tịch Phan Chí Hiếu có PGS.TS. Nguyễn Đức Vinh, Viện trưởng Viện Xã hội học; TS. Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng ban Ban Quản lý khoa học; ThS. Nguyễn Thanh Hà, Trưởng ban Ban Hợp tác quốc tế; Bà Vũ Thị Vân Anh, chuyên viên Ban Hợp tác quốc tế.

Mở đầu buổi làm việc, thay mặt Lãnh đạo Viện Hàn lâm, Chủ tịch Phan Chí Hiếu nhiệt liệt chào mừng Ông Johnathan Baker, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Hà Nội đã đến thăm và làm việc tại VASS. Chủ tịch đã giới thiệu khái quát cơ cấu, chức năng và nhiệm vụ chính của Viện Hàn lâm. Theo đó 04 chức năng chính, đó là: nghiên cứu cơ bản; nghiên cứu cung cấp luận cứ khoa học để hoạch định đường lối, chính sách cho Đảng và Nhà nước; tư vấn chính sách về khoa học xã hội và nhân văn và đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao. Chủ tịch đánh giá cao và trân trọng sự phối hợp hoạt động của tổ chức UNESCO tại Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực Khoa học xã hội và Nhân văn trong nhiều năm qua.

Ông Johnathan Baker, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Hà Nội tại buổi làm việc

Đáp lời Chủ tịch VASS, Ông Johnathan Baker trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của các đại biểu VASS. Trên nền tảng quan hệ hợp tác khoa học tốt đẹp giữa UNESCO và Việt Nam, Ông Johnathan Baker mong mốn, qua chuyến thăm lần này sẽ lắng nghe nhu cầu và mong đợi của VASS liên quan đến lĩnh vực Khoa học xã hội và Nhân văn, góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ UNESCO tại Việt Nam cũng như với VASS trong thời gian tới.

Thảo luận về định hướng hợp tác giữa VASS và UNESCO, Chủ tịch Phan Chí Hiếu mong muốn UNESCO sẽ huy động nguồn lực hỗ trợ Viện Hàn nâng cao năng lực và trở thành trung tâm nghiên cứu trọng điểm ngang tầm các nước tiên tiến trên thế giới theo yêu cầu của Nghị quyết số 45. Qua đó mong muốn, UNESCO sẽ hợp tác với VASS theo những nội dung chính như sau:

Thứ nhất, Đẩy mạnh nghiên cứu lĩnh vực KHXH &NV; phối hợp quảng bá và nâng cao giá trị của các kết quả nghiên cứu của các nhiệm vụ cấp quốc gia do Viện Hàn lâm chủ trì như: (1) Nghiên cứu Khu di tích Khảo cổ học Óc Eo- Ba Thê, Nền Chùa; (2) Xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới; (3) Khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển nhanh và bền vững kinh tế- xã hội địa phương; (4) Bảo tồn, phát huy giá trị tín ngưỡng dân gian của cộng đồng cư dân ven biển Việt Nam; (5) Xây dựng bộ chỉ số phát triển y tế và chăm sóc sức khỏe.

Thứ hai, tăng cường đồng hành với Văn phòng UNESCO với các hoạt động khoa học của Viện Hàn lâm (thông qua tham gia hội thảo khoa học, nghiên cứu điền dã, hỗ trợ nghiên cứu di sản địa phương, giới thiệu và tài trợ chuyên gia quốc tế vào làm việc với Viện Hàn lâm…).

Toàn cảnh buổi làm việc

Thứ ba, kết nối mạng lưới các nhà khoa học quốc tế trong lĩnh vực KHXH&NV; mong muốn UNESCO mở rộng kết nối với các học giả quốc tế.

Thứ tư, phối hợp đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn trong lĩnh vực KHXH &NV như chuyên gia nghiên cứu nhân học, văn hóa, di sản về các phương pháp và công cụ nghiên cứu mới liên ngành, xuyên ngành… theo chuẩn thế giới.

Thứ năm, hỗ trợ ứng dụng công nghệ số vào nghiên cứu, bảo tồn, trưng bày, giới thiệu các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Việt Nam.

Các đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm

Trên cơ sở những đề xuất nêu trên, Ông Johnathan Baker hoàn toàn nhất trí với những định hướng hợp tác của VASS và sẵn sàng hỗ trợ Viện Hàn lâm trong việc nâng cao năng lực nghiên cứu, kết nối chuyên gia. Đặc biệt là đẩy mạnh sự gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu và chính sách, đây chính là trọng tâm mà hai bên cần thúc đẩy mạnh mẽ cùng xây dựng chiến lược dài hạn. Bên cạnh đó là tăng cường sự phối hợp giữa Viện Hàn lâm với Văn phòng UNESCO, Ủy ban Quốc gia UNESCO tại Việt Nam và các tiểu ban thuộc Ủy ban Quốc gia UNESCO trên cơ sở phát huy thế mạnh mỗi bên.

Buổi làm việc diễn ra thành công tốt đẹp. Theo đó, Văn phòng UNESCO tại Hà Nội và các đơn vị liên quan của VASS sẽ chủ động xây dựng lộ trình cũng như kế hoạch hợp tác cụ thể. Qua đó góp phần tăng cường mạnh mẽ mối giao lưu học thuật, trao đổi học giả và hợp tác khoa học giữa hai bên trong các giai đoạn tiếp theo.

Nguyễn Thu Trang

Các tin đã đưa ngày: