Lễ Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác MOU giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS), Học viện Chính trị Hành Chính Quốc gia Lào (NAPPA), Viện Khoa học Kinh tế và Xã hội Quốc gia Lào (LASES) và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (HCMA)
  • 3.2 top logo - tin hop tac quoc te

Lễ Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác MOU giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS), Học viện Chính trị Hành Chính Quốc gia Lào (NAPPA), Viện Khoa học Kinh tế và Xã hội Quốc gia Lào (LASES) và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (HCMA)

30/06/2023

Nhằm góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và vì sự phát triển khoa học xã hội của hai quốc gia, chiều ngày 30/6/2023, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS), Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Lào (NAPPA), Viện Khoa học Kinh tế và Xã hội Quốc gia Lào (LASES) và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (HCMA) đã tiến hành Lễ Ký kết bản ghi nhớ hợp tác khoa học giữa bốn bên.

TS. Sỏn-thạ-nu Thăm-mạ-vông, Chủ tịch LASES, PGS.TS. Phu- vông Ùn-khăm- sẻn, Giám đốc NAPPA, PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Thường trực HCMA, TS. Phan Chí Hiếu, Chủ tịch VASS tiến hành ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa các bên

Tới dự và chỉ đạo buổi lễ có GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc HCMA, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Chủ trì buổi lễ có: PGS.TS. Phu- vông Ùn-khăm- sẻn, Uỷ viên Trung Đảng Nhân Dân Cách Mạng Lào, Giám đốc NAPPA; TS. Sỏn-thạ-nu Thăm-mạ-vông, Uỷ viên Trung ương Đảng Nhân Dân Cách Mạng Lào, Chủ tịch  LASES; TS. Phan Chí Hiếu, Chủ tịch VASS; PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực HCMA cùng các đại biểu của 04 cơ quan.

Thỏa thuận hợp tác khoa học hướng tới tăng cường giao lưu khoa học, phối hợp và hỗ trợ nhau thực hiện các đề tài khoa học, tổ chức các hội thảo khoa học quốc tế; cung cấp các luận cứ khoa học học cho việc xây dựng và phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam–Lào Lào–Việt Nam; Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, khoa học, và giảng dạy, đáp ứng các yêu cầu phát triển trong nước và hội nhập quốc tế; Quảng bá các thành tựu nghiên cứu về khoa học xã hội của mỗi bên.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc HCMA, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đánh giá cao việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác khoa học giữa các bên và nhấn mạnh, việc ký kết dựa trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi và quan hệ tương trợ đặc biệt, xuất phát từ lợi ích phát triển khoa học xã hội của hai Đảng, hai Nhà nước.

Trên cơ sở đó, các bên mong muốn hợp tác trong các lĩnh vực dưới những hình thức cụ thể như: Cùng nghiên cứu và trao đổi kinh nghiệm về những vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển đất nước và hội nhập quốc tế của Việt Nam và Lào; Hỗ trợ lẫn nhau trong việc đào tạo lý luận chính trị, chuyên môn, ngoại ngữ và đào tạo chuyên gia đất nước học; Tăng cường tổ chức nghiên cứu chung về các đề tài xuyên biên giới và chú trọng tiểu vùng Mê Kông; Trao đổi học giả, phối hợp cùng tổ chức các hội thảo và tọa đàm khoa học có sự tham gia của các bên; Mở rộng hợp tác và hội nhập quốc tế, hỗ trợ lẫn nhau tham gia các mạng luới nghiên cứu trong khu vực và thế giới; Trao đổi thông tin tư liệu, các kết quả nghiên cứu mà các bên cùng quan tâm; tổ chức dịch và xuất bản các công trình khoa học xã hội của Việt Nam bằng tiếng Lào và các đề tài nghiên cứu khoa học kinh tế xã hội của Lào sang tiếng Việt; Giao lưu, trao đổi hợp tác giữa Đoàn Thanh niên của các bên. Thỏa thuận hợp tác này có giá trị đến hết năm 2027.

Trong không khí trang trọng và thắm tình hữu nghị, các bên đã tiến hành ký kết Thỏa thuận hợp tác dưới sự chứng kiến của GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc HCMA, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và đại biểu tham dự của bốn cơ quan.

Nguyễn Thu Trang

 

 

Các tin đã đưa ngày: