Chủ tịch Nguyễn Xuân Thắng tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng thế giới tại Việt Nam
  • 3.2 top logo - tin hop tac quoc te

Chủ tịch Nguyễn Xuân Thắng tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng thế giới tại Việt Nam

14/11/2012

Ngày 9 tháng 11 năm 2012, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tiếp và làm việc với bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng thế giới tại Việt Nam. Cùng đi với bà Giám đốc có các chuyên gia của Ngân hàng thế giới tại Việt Nam.

Cùng tiếp đoàn khách Ngân hàng thế giới tại Việt Nam với Chủ tịch Nguyễn Xuân Thắng có TS. Nguyễn Giang Hải, Trưởng ban Ban Hợp tác Quốc tế; TS. Nguyễn Thắng, Giám đốc Trung tâm Phân tích và Dự báo; ThS. Nguyễn Thanh Hà, thư ký của Chủ tịch.

Tại buổi tiếp, Bà Victoria Kwakwa đã trao đổi với Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam những suy nghĩ của mình về tình hình kinh tế Hoa Kỳ đã có những dấu hiệu khởi sắc sau kết quả bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ; vấn đề quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã có những thông tin tốt. Tuy nhiên, bà Victoria cũng cho rằng kinh tế toàn cầu chưa thoát khỏi những khó khăn. Trong thời gian tới Chính phủ Mỹ sẽ phải đưa ra một số quyết định quan trọng, nhiều khoản chi cũng có thể phải cắt giảm. Bà Victoria cũng chia sẻ những suy nghĩ về một số vấn đề liên quan đến kinh tế, xã hội của Việt Nam sau Hội  nghị Trung ương và cho rằng Việt Nam sẽ có thể đạt được mức độ tăng trưởng kinh tế mong muốn.

 

     

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng cũng chỉ ra một số điểm mới mà Hội  nghị Trung ương 6 đã tập trung giải quyết như việc đánh giá nghiên túc tình hình kinh tế trong năm 2012, hay vấn đề doanh nghiệp nhà nước, vấn đề đất đai. Giáo sư Chủ tịch cũng chia sẻ những suy nghĩ của mình về những điểm phải tháo gỡ xung quanh vấn đề nợ xấu, hàng tồn kho, vấn đề doanh nghiệp có đầu tư vốn Nhà nước. GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng cũng nhấn mạnh, phải nhìn nhận những mặt tích cực của doanh nghiệp nhà nước trong một số lĩnh vực cụ thể mà các doanh nghiệp tư nhân không muốn đầu tư. Ông cũng đồng ý rằng vấn đề tăng trưởng kinh tế của Việt Nam từ nay đến cuối năm 2012 còn gặp khó khăn nhưng nhấn mạnh là cần phải suy nghĩ đến những năm tiếp theo 2013, 2014.

Hai bên có những trao đổi về vai trò của nghiên cứu trong việc tham gia hoặc giải quyết các vấn đề của đất nước đồng thời khẳng định sự hợp tác hai bên trong việc xây dựng các dự án mang tính thực tiễn cao.

 

                                                 TS. Nguyễn Giang Hải

Các tin đã đưa ngày: