Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tiếp Điều phối viên Thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam
  • 3.2 top logo - tin hop tac quoc te

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tiếp Điều phối viên Thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam

09/06/2016

Chiều ngày 8/6/2016, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) – GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn đã có buổi tiếp Bà Pratibha Mehta, Điều phối viên Thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam.

Cùng đi với Bà Pratibha Mehta có Bà Louise Chamberlain, Giám đốc UNDP tại Việt Nam và cán bộ chương trình của UNDP. Cùng tiếp với Chủ tịch Nguyễn Quang Thuấn có ThS. Nguyễn Thanh Hà, Trưởng ban Ban Hợp tác quốc tế, TS. Nguyễn Thắng, Giám đốc Trung tâm Phân tích và Dự báo cùng cán bộ của Ban Hợp tác quốc tế.

Tại buổi tiếp, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn giới thiệu sơ lược các hoạt động hợp tác của Viện Hàn lâm với UNDP và đánh giá cao sự hợp tác và hỗ trợ của UNDP trong những năm vừa qua. GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn cũng giới thiệu thế mạnh nghiên cứu đa ngành, liên ngành của Viện Hàn lâm; Viện Hàn lâm đã có nhiều hợp tác hiệu quả với các Ban, Bộ, ngành, địa phương trong thời gian qua. Trong thời gian tới, Viện Hàn lâm tập trung vào các nghiên cứu và tư vấn chính sách nhằm triển khai tích cực các nội dung của Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII. Viện Hàn lâm mong muốn có nhiều hợp tác hơn nữa với UNDP trong nghiên cứu và tư vấn chính sách trong bối cảnh hiện nay mục tiêu phát triển kinh tế bền vững của Việt Nam cần phải hài hòa giữa phát triển kinh tế và công bằng xã hội. Chủ tịch Viện Hàn lâm chia sẻ với UNDP về việc các nguồn lực hạn chế trong khi nhu cầu hợp tác ngày càng cao, cần phải có sự thay đổi tư duy, cách làm trong bối cảnh hiện nay. 

Đáp lời Chủ tịch Viện Hàn lâm, Bà Pratibha Mehta chúc mừng Chủ tịch trên cương vị mới và mong rằng mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai bên sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển. Bà Pratibha Mehta nhấn mạnh việc hai bên cần tăng cường hơn nữa hợp tác trong nghiên cứu và tư vấn chính sách trong bối cảnh Việt Nam đã trở thành nước thu nhập trung bình. Liên quan tới mục tiêu phát triển bền vững, để thực hiện mục tiêu, các nghiên cứu cần có sự phối hợp và liên kết các vấn đề theo liên ngành. Các nghiên cứu không chỉ là nghiên cứu học thuật mà còn phải là nghiên cứu triển khai, trong đó những người thụ hưởng và thực thi kết quả nghiên cứu phải được tham gia ngay từ đầu. Bà Pratibha Mehta chia sẻ Báo cáo phát triển con người đã lần đầu xác định về nhóm trung lưu bậc thấp và nhóm tụt hậu ở Việt Nam do đó cần tập trung chính sách vào các nhóm này để thông điệp của Báo cáo có thể được truyền tải tới các đối tượng liên quan. UNDP mong muốn phổ biến rộng rãi hơn nữa nội dung của Báo cáo phát triển con người đến với các đối tượng có liên quan ở cả cấp trung ương và địa phương. Việc xây dựng chủ đề của Báo cáo phát triển con người, trong bối cảnh thế giới đã có nhiều thay đổi, phải có ý tưởng mới, cách làm mới.

Kết thúc buổi tiếp, hai bên thống nhất tiếp tục hợp tác trong năm 2016 và các năm tiếp theo xây dựng Báo cáo phát triển con người, nghiên cứu tư vấn chính sách, đưa ra được các chủ đề có tính thời sự phù hợp với xu thế phát triển của thế giới cho các nghiên cứu tiếp theo; đẩy mạnh công tác truyền thông, tổ chức các cuộc thảo luận để công bố và truyền tải kết quả nghiên cứu của Báo cáo phát triển con người nói riêng và kết quả các nghiên cứu nói chung tới nhiều tầng lớp đối tượng. Các chuyên gia của hai bên sẽ tiếp tục thảo luận chi tiết về việc phổ biến Báo cáo phát triển con người, nghiên cứu thảo luận về chủ đề cụ thể cho các báo cáo phát triển con người tiếp theo./.

 

Ban Hợp tác Quốc tế

Các tin đã đưa ngày: