Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam tiếp Đoàn công tác của Viện Khoa học xã hội Quốc gia Lào
  • 3.2 top logo - tin hop tac quoc te

Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam tiếp Đoàn công tác của Viện Khoa học xã hội Quốc gia Lào

01/09/2012

Ngày 27 tháng 8 năm 2012, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã có buổi tiếp và làm việc với PGS.TS. Thongsalith Mangnomek, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Quốc gia Lào (LASS) cùng Đoàn công tác của LASS tại trụ sở của Viện Khoa học xã hội Việt Nam (VASS).

Đoàn công tác của LASS gồm: TS. Khamphay Rassamy, Phó Chủ tịch Viện; TS. Khampheng Thipmountaly, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Xã hội; TS. Bountheng Souksavatd, Viện trưởng Viện Thông tin và Tạp chí Khoa học xã hội; Ông Bounnam Phongbouaphuoeane, Viện Nghiên cứu Lịch sử.

Tham gia tiếp Đoàn cùng Chủ tịch VASS có: GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch Viện; TS. Nguyễn Giang Hải, Trưởng ban Ban Hợp tác Quốc tế; TS. Nguyễn Bùi Nam, Chánh Văn phòng; ThS. Nguyễn Thủy Lan, Phó Trưởng ban Ban Kế hoạch – Tài chính; PGS.TS. Nguyễn Duy Dũng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Nam Á; TS. Trương Duy Hòa, Phó Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á.

Hai bên trao đổi, thảo luận và thống nhất các nội dung hợp tác, trao đổi:

     

Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác nghiên cứu, hội thảo khoa học, giao lưu thường niên giữa hai Viện và giữa các viện chuyên ngành của hai bên. Đối với Lào, thúc đẩy hoàn thành các đề tài nghiên cứu khoa học hợp tác giữa hai bên đã và đang triển khai thực hiện, tiến hành tổng kết rút kinh nghiệm để hoàn thiện phương thức phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện các đề tài hợp tác nghiên cứu khoa học giữa hai bên trong thời gian tới. Đề xuất xây dựng cơ chế trao đổi học giả hàng năm về những chủ đề nghiên cứu mới.

Tiếp tục triển khai công tác trao đổi thông tin, tư liệu, sách báo, xuất bản phẩm, tạp chí.

Về hỗ trợ kỹ thuật: Đối với Lào, thúc đẩy hoàn thành các thủ tục cho Dự án xây dựng nhà làm việc và trung tâm tư liệu thư viện của Viện Khoa học xã hội Quốc gia Lào.

 

    

Về hỗ trợ đào tạo cán bộ, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã thống nhất về nguyên tắc về việc Viện Khoa học xã hội Việt Nam giúp đỡ Viện Khoa học xã hội Quốc gia Lào đào tạo dài hạn sau đại học cho cán bộ, đồng thời đẩy mạnh công tác đào tạo ngắn hạn thông qua các hoạt động hợp tác nghiên cứu, hội thảo khoa học giữa các viện chuyên ngành của hai bên.

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hội thảo, giao lưu thường niên giữa hai bên, địa điểm tổ chức nên triển khai ở địa phương để thắt chặt quan hệ giữa các Viện Khoa học xã hội với cấp địa phương các nước và đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu - triển khai. Mở rộng số lượng cán bộ tham gia để phát triển mối quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực và các cấp độ.

Đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu trong các đề tài Nghị định thư, cử nhóm chuyên gia phối hợp chặt chẽ để triển khai có hiệu quả đề tài Nghị định thư về “Tăng cường hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt - Lào trong bối cảnh mới”.

 

 

Nguyễn Thu Hà

Các tin đã đưa ngày: