Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thăm và làm việc tại Cuba
  • 3.2 top logo - tin hop tac quoc te

Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thăm và làm việc tại Cuba

11/11/2016

Nhận lời mời của đồng chí Elba Rosa Perez Montoya, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Cuba, Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (gọi tắt là Đoàn) do GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm dẫn đầu thăm và các thành viên Đoàn gồm: ThS.Nguyễn Thanh Hà, Trưởng ban Ban Hợp tác quốc tế; PGS.TS.Lê Thanh Sang, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ; TS.Nguyễn Chiến Thắng, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam; PGS.TS.Nguyễn Phương Châm, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa; TS.Trần Thị Minh Thi, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, đã đi thăm và làm việc tại Cuba từ ngày 31/10-5/11/2016.

Lễ Ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Trung tâm Chính sách Bộ Ngoại giao Cuba       Bộ trưởng Bộ Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Cuba trao đổi ý kiến với Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Trong thời gian công tác tại Cuba, Đoàn đã dự Hội nghị quốc tế “Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo” được tổ chức tại Cung Hội nghị La Habana với sự có mặt của các nhà khoa học Cuba và 31 Đoàn đại biểu quốc tế. Tại Hội nghị này, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn đã trình bày báo cáo quan trọng về chủ đề “Chính sách thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo của Việt Nam”. Báo cáo đã nhận được sự quan tâm theo dõi của Hội nghị.

Bên lề Hội nghị, đồng chí Elba Rosa Perez Montoya, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Cuba đã tiếp thân mật GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn và các thành viên Đoàn. Hai bên đánh giá cao tầm quan trọng của sự hợp tác khoa học giữa hai nước nói chung và giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam với các cơ quan khoa học của Cuba nói riêng. Hai bên nhất trí trong thời gian sớm nhất sẽ hoàn thiện nội dung cho phù hợp với bối cảnh mới và tổ chức ký gia hạn Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Cuba và Viện Hàn lâm. Trong khung khổ hợp tác này, hai bên nhấn mạnh việc xây dựng dự án hợp tác nghiên cứu chung, trao đổi học giả, và tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm cải cách và phát triển của hai nước.

Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và MT Cuba tiếp Đoàn       Đoàn làm việc với Trung tâm nghiên cứu kinh tế thế giới Cuba

Đoàn cũng đã làm việc với Uỷ ban triển khai đường lối Đại hội 7 Đảng Cộng sản Cuba và một số cơ quan khoa học của Cuba, gồm: Trung tâm Nghiên cứu kinh tế thế giới (CIEM), Trung tâm Tâm lý và Xã hội học trực thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Cuba (CIPS), Trung tâm Nghiên cứu kinh tế quốc tế thuộc Trường Đại học La Habana, Trung tâm Chính sách (CIPI) và Học viện ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao Cuba, Nhân dịp này, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn đã ký Thỏa thuận hợp tác với Trung tâm Chính sách Bộ Ngoại giao (CIPI) với sự chứng kiến của đồng chí Dương Minh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cuba.

Đoàn làm việc với Ủy ban triển khai đường lối Đại hội VII <br>Đảng Cộng sản Cuba

 

Tại các buổi làm việc, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn và các thành viên Đoàn đã tìm hiểu những thay đổi tình hình và định hướng phát triển kinh tế-xã hội của Cuba trong thời gian tới, chia sẻ quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam và những bài học kinh nghiệm của Việt Nam trong quá trình cải cách kinh tế nói chung và trên các lĩnh vực cụ thể như cải cách hệ thống tài chính ngân hàng, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, phát huy vai trò khu vực tư nhân và đầu tư trực tiếp nước ngoài trong phát triển kinh tế, đảm bảo công bằng xã hội, giải quyết các thách thức kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường trong quá trình phát triển và hội nhập quốc tế. Đoàn cũng có cơ hội trao đổi ý kiến với các nhà khoa học Cuba về tình hình thế giới, tình hình Mỹ Latinh hiện nay và triển vọng phát triển của khu vực này, cũng như nhiều vấn đề quan hệ quốc tế và toàn cầu hóa kinh tế khác.

Đoàn cũng có dịp đi thăm Hội chợ xúc tiến đầu tư FIHAV 2016, nghe giới thiệu về Đặc khu kinh tế Mariel và những biện pháp ưu đãi nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Cuba. Chuyến công tác đã đạt nhiều kết quả tốt, khẳng định nhu cầu hợp tác và giao lưu khoa học thường xuyên giữa các học giả hai nước nhằm chia sẻ tri thức và kinh nghiệm phát triển, đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba nói chung và hợp tác khoa học xã hội nói riêng.

TS. Nguyễn Chiến Thắng

Các tin đã đưa ngày: