Ký kết Thỏa thuận hợp tác khoa học giữa 4 bên: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội Quốc gia Lào, Học viện Chính trị Quốc gia Lào
  • 3.2 top logo - tin hop tac quoc te

Ký kết Thỏa thuận hợp tác khoa học giữa 4 bên: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội Quốc gia Lào, Học viện Chính trị Quốc gia Lào

22/10/2016

Ngày 21/10/2016, tại thành phố Viêng Chăn, Lào, nhân dịp tham dự hội thảo quốc tế thường niên lần thứ năm về khoa học xã hội ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội Quốc gia Lào, Học viện Chính trị Quốc gia Lào đã ký kết Thỏa thuận hợp tác khoa học giữa 4 bên, có giá trị đến hết năm 2020.

Lãnh đạo bốn cơ quan ký kết Thỏa thuận hợp tác khoa học

Tham dự Lễ ký kết, về phía khách mời có GS.TS. Kikeo Kaikhamphitoun, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Trưởng ban Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng khoa học quốc gia Lào; Đồng chí Somephone Sychaleun, Phó Trưởng ban Ban Đối ngoại Trung ương Đảng; Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Lào.

Về phía Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam có: GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm; GS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; PGS.TS. Đặng Nguyên Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; Trưởng ban Ban Hợp tác quốc tế, Trưởng ban Ban Quản lý khoa học, Trưởng ban Ban Kế hoạch – Tài chính, Chánh văn phòng Viện Hàn lâm, Viện trưởng và Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Nam Á.

Về phía Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có: GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện Ban Hợp tác quốc tế Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Về phía Học viện Chính trị Quốc gia Lào có: PGS.TS. Thongsalit Mangnomek, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Lào; đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Lào.

Về phía Viện Khoa học xã hội Quốc gia Lào có: GS.TS. Soukkongseng Saingaleuth, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội quốc gia Lào; TS. Amphayvanh Khamsengsivilay, Phó Chủ tịch Viện; đại diện lãnh đạo một số ban chức năng và viện nghiên cứu trực thuộc Viện Khoa học xã hội quốc gia Lào.

      Lãnh đạo bốn cơ quan bày tỏ quyết tâm đoàn kết hợp tác

Mục đích của hợp tác nhằm: i) Tăng cường giao lưu khoa học, phối hợp và hỗ trợ nhau thực hiện các đề tài khoa học, tổ chức các hội thảo khoa học quốc tế; ii) cung cấp các luận cứ khoa học cho việc xây dựng và phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào; iii) Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, khoa học và giảng dạy, đáp ứng các yêu cầu phát triển trong nước và hội nhập quốc tế; iv) Quảng bá các thành tựu nghiên cứu về khoa học xã hội của mỗi bên.

Nội dung hợp tác tập trung vào: i) Cùng nghiên cứu và trao đổi kinh nghiệm về những vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển đất nước và hội nhập quốc tế của Việt Nam và Lào; ii) Hỗ trợ lẫn nhau trong việc đào tạo lý luận chính trị, chuyên môn, ngoại ngữ và đào tạo chuyên gia; iii) Tăng cường tổ chức nghiên cứu chung về các đề tài ở các khu vực biên giới của hai nước và chú trọng tiểu vùng Mekong; iv) Trao đổi học giả, phối hợp cùng tổ chức các hội thảo và tọa đàm khoa học có sự tham gia của các bên; v) Mở rộng hợp tác và hội nhập quốc tế, hỗ trợ lẫn nhau tham gia các mạng lưới nghiên cứu trong khu vực và thế giới; vi) Trao đổi thông tin tư liệu, các kết quả nghiên cứu mà cả hai cùng quan tâm, tổ chức dịch và xuất bản các công trình khoa học xã hội của Việt Nam bằng tiếng Lào.

Trên cơ sở đó, các bên sẽ cùng xây dựng chương trình hợp tác, nỗ lực tìm kiếm các nguồn tài trợ, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị chuyên ngành trực thuộc mỗi bên hợp tác nghiên cứu trực tiếp.

Phát biểu tại Lễ ký kết, đại diện cho hai cơ quan phía Lào, PGS.TS. Thongsalit Mangnomek, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Lào nêu rõ: Các cơ quan thuộc Đảng và Chính phủ Lào đang triển khai Nghị quyết Đại hội 10 Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã có truyền thống hơn 60 năm phát triển. Cả bốn cơ quan đều có nhiều đóng góp quan trọng đối với phát triển mỗi nước, góp phần thực hiện thành công các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng. Cả bốn cơ quan đều có truyền thống trong đào tạo cán bộ nghiên cứu khoa học. Trong bối cảnh trong nước và thế giới có nhiều biến đổi, bốn cơ quan quyết tâm ký kết hợp tác khoa học để thúc đẩy sự phát triển của đội ngũ cán bộ của bốn cơ quan và nâng cao năng lực của mỗi cơ quan. PGS.TS. Thongsalit Mangnomek tin tưởng quan hệ hợp tác khoa học giữa bốn cơ quan sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện Lào – Việt Nam đi vào chiều sâu. Cán bộ nghiên cứu khoa học của bốn cơ quan sẽ có cơ hội giao lưu, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học. Đồng thời, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Lào mong muốn nhận được sự ủng hộ của các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Chính phủ của hai nước, của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào để triển khai có hiệu quả các nội dung của bản Thỏa thuận hợp tác khoa học.

Các đại biểu tham dự Lễ Ký kết chụp ảnh lưu niệm

Trong bài phát biểu tại Lễ ký kết, đại diện cho hai cơ quan phía Việt Nam, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, việc ký kết hợp tác giữa bốn cơ quan có thể bổ sung tốt chức năng, nhiệm vụ cho nhau. Cả bốn cơ quan đều có chức năng, nhiệm vụ về nghiên cứu khoa học xã hội, nghiên cứu khoa học chính trị, đào tạo nguồn nhân lực cấp cao và chất lượng cao về khoa học xã hội cho đất nước. Đây là bước phát triển cao hơn dựa trên truyền thống quan hệ hợp tác đã được xây dựng từ trước. Các bên đã phối hợp tổ chức thành công nhiều hội thảo khoa học, đã xây dựng các chương trình nghiên cứu phối hợp chung. Những kết quả hợp tác đó đã đóng góp quan trọng cho sự phát triển đất nước, đặc biệt trong tổng kết 30 năm đổi mới của Việt Nam và tổng kết 20 năm phát triển của Lào vừa qua. Hoạt động hợp tác gần đây nhất là hội thảo thường niên về khoa học xã hội lần thứ năm giữa ba nước Lào, Việt Nam, Campuchia và hội thảo phối hợp năm bên KEI-SEI-LASS-VASS-RAC đã được tổ chức thành công tại Viêng Chăn cách đây hai ngày. Đặc biệt, Học viện Khoa học xã hội trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã đào tạo cho Lào nhiều cán bộ bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Lào tổ chức nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho Lào, gần đây đã tổ chức 5 lớp dành cho cán bộ cấp huyện ủy và tương đương. Ký kết hợp tác khoa học lần này sẽ tạo điều kiện huy động nguồn lực đội ngũ cán bộ nhiều tiềm năng tại bốn cơ quan để đóng góp tốt hơn cho sự phát triển của bốn cơ quan, sẽ góp phần quan trọng triển khai Nghị quyết Đại hội 10 của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam vào cuộc sống.

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng tin tưởng ngoài đội ngũ cán bộ là thế mạnh mỗi bên, các đồng chí lãnh đạo của bốn cơ quan đều có quan hệ thân thiết, là yếu tố quan trọng để hợp tác thành công. Bên cạnh đó, sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của hai Đảng là hết sức quan trọng để quan hệ hợp tác bốn cơ quan đạt kết quả tốt. Sự hiện diện của GS.TS. Kikeo Kaikhamphitoun, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Trưởng ban Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng khoa học quốc gia Lào, Đồng chí Somephone Sychaleun, Phó Trưởng ban Ban Đối ngoại Trung ương Đảng và Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Lào là minh chứng rõ nhất về sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Chính phủ hai nước. Sau khi về nước, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Chủ tịch Viện Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam sẽ báo cáo các đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về việc ký kết hợp tác khoa học giữa bốn cơ quan để nhận được sự chỉ đạo và ủng hộ trong việc đào tạo nguồn nhân lực cấp cao và chất lượng cao về khoa học xã hội cho hai nước./.

PGS.TS. Vũ Hùng Cường

Các tin đã đưa ngày: