Lễ Tổng kết các đề tài hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Khoa học xã hội Quốc gia Lào
  • 3.2 top logo - tin hop tac quoc te

Lễ Tổng kết các đề tài hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Khoa học xã hội Quốc gia Lào

03/03/2014

Ngày 28/2/2014, tại trụ sở Viện KHXH QG Lào, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và Viện KHXH QG Lào đã tổ chức buổi lễ tổng kết các đề tài hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và Viện KHXH QG Lào.

Tham dự buổi lễ tổng kết, về phía Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam có GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; PGS.TS. Trần Thị An, Trưởng ban Ban Quản lý khoa học; ThS. Nguyễn Thanh Hà, Phó trưởng ban Ban Hợp tác quốc tế; chủ nhiệm 02 đề tài thuộc chương trình hợp tác là PGS.TS. Phạm Quang Hoan, nguyên Viện trưởng Viện Dân tộc học và PGS.TS. Nguyễn Văn Nhật, Viện trưởng Viện Sử học. Về phía Viện KHXH QG Lào có ông Khămphon Bounady, Phó Chủ tịch Viện KHXH QG Lào cùng các chủ nhiệm đề tài, đại diện lãnh đạo các đơn vị, các ban chức năng và các nhà nghiên cứu của Viện KHXH QG Lào.

Sau bài phát biểu của ông Khămphon Bounady, Phó Chủ tịch Viện KHXH QG Lào, Trưởng ban Ban Quản lý khoa học Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và Trưởng ban Ban Quản lý khoa học Viện KHXH QG Lào đã đọc báo cáo tổng kết chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học giữa 2 viện giai đoạn 2008-2010. Theo đó, Chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học giữa 2 viện bao gồm 08 đề tài:

1. Lịch sử đất nước Lào toàn tập, do PGS.TS. Nguyễn Văn Nhật – Viện Sử học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và Đ/c Xổm PHRAXAYNHAMUNGKHUN – Viện Sử học, Viện KHXH QG Lào là đồng chủ nhiệm đề tài;

2. Nghiên cứu dân tộc H’mông vùng biên giới Lào – Việt, do PGS.TS. Phạm Quang Hoan – Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và Đ/c Phôxay SUNNALAT – Viện Dân tộc và Tôn giáo, Viện KHXH QG Lào là đồng chủ nhiệm đề tài;

3. Văn hoá Lào trong bối cảnh toàn cầu hoá, do GS.TS. Ngô Đức Thịnh – Viện Nghiên  cứu Văn hóa, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam & Đ/c Sayasin SIKHỘTCHUNLẠMẠNY – Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện KHXH QG Lào là đồng chủ nhiệm;

4. Xây dựng chế độ dân chủ nhân dân – giai đoạn chuẩn bị tiền đề cho quá độ lên CNXH ở Lào, do PGS.TS. Phạm Văn Đức – Viện Triết học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam & Đ/c Khăm Phon BUTNADI – Viện Nghiên cứu Chính trị học, Viện KHXH QG Lào đồng chủ nhiệm đề tài;

5. Từ điển thuật ngữ KHXH Việt-Lào, do GS.TS. Lý Toàn Thắng – Viện Ngôn ngữ, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam & Đ/c Thong Phết KINHSADA – Viện Ngôn ngữ, Viện KHXH QG Lào là đồng chủ nhiệm đề tài;

6. Chiến lược và Quy hoạch tổng thể phát triển Viện KHXH Quốc gia Lào đến 2020, do GS.TS. Dương Phú Hiệp, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam & Đ/c Thong Sa PHĂNNHASÍT – Phó Chủ tịch Viện KHXH Quốc gia Lào là đồng chủ nhiệm đề tài;

7. Con người Lào, xã hội Lào và sự phát triển nguồn nhân lực ở Lào, do GS.TS. Hồ Sĩ Quý – Viện Thông tin KHXH, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam & Đ/c Khẹckẹo SOISAYNHẠ - Phó chủ tịch Viện KHXH Quốc gia Lào là đồng chủ nhiệm;

8. Hướng dẫn, chuyển giao nghiệp vụ hoạt động thông tin thư viện cho Trung tâm Thông tin, Viện KHXH QG Lào, do TS. Đặng Thị Thanh Hà – Viện Thông tin KHXH, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam là chủ nhiệm đề tài.

Báo cáo tổng kết của 2 Trưởng ban Ban Quản lý khoa học của 2 viện đã khẳng định chủ trương đúng đắn của Lãnh đạo 2 viện trong việc ký kết chương trình hợp tác nghiên cứu; đồng thời cũng nhất trí về kết quả của việc thực hiện các đề tài hợp tác nghiên cứu là đã nâng cao năng lực nghiên cứu, chia sẻ tri thức, trao đổi phương pháp nghiên cứu. Trong các đề tài và nhiệm vụ nói trên, có một số đề tài đã được công bố và sử dụng kết quả nghiên cứu vào thực tế. Cụ thể, kết quả đề tài Xây dựng chế độ dân chủ nhân dân – giai đoạn chuẩn bị tiền đề cho quá độ lên CNXH ở Lào sau khi nghiệm thu đã được xuất bản ở Lào; kết quả đề tài Chiến lược và Quy hoạch tổng thể phát triển Viện KHXH Quốc gia Lào đến 2020 đã được Viện KHXH Quốc gia Lào sử dụng trong xây dựng chiến lược phát triển Viện KHXH QG Lào và đã được Chính phủ Lào phê duyệt; nhiệm vụ Hướng dẫn, chuyển giao nghiệp vụ hoạt động thông tin thư viện cho Trung tâm Thông tin, Viện KHXH QG Lào đã được từng bước chuyển giao cho Viện KHXH QG Lào.

Phát biểu tại lễ tổng kết, các chủ nhiệm đề tài gồm PGS.TS. Nguyễn Văn Nhật, PGS.TS. Phạm Quang Hoan, TS. Chănthaphilit, TS. Xổm Thon đã thay mặt cho nhóm các nhà nghiên cứu thực hiện chương trình hợp tác nghiên cứu giữa 2 viện đều khẳng định tính hiệu quả của chương trình hợp tác trong việc nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau và trao đổi về phương pháp nghiên cứu. Các nhà nghiên cứu đều mong muốn các đề tài đã nghiệm thu sớm được xuất bản. ThS. Nguyễn Thanh Hà, Phó trưởng ban Ban Hợp tác quốc tế Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam cũng phát biểu chia sẻ một số kinh nghiệm của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam trong việc tăng cường quản lý đối với các chủ nhiệm đề tài để đảm bảo đề tài được thực hiện đúng hạn và đạt kết quả tốt.

Thay mặt lãnh đạo Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, GS.TS. Võ Khánh Vinh đã phát biểu nhấn mạnh kết quả tốt đẹp của sự hợp tác trong nghiên cứu giữa 2 viện trong giai đoạn vừa qua. Giáo sư Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm đề nghị Viện KHXH QG Lào cần tăng cường nghiên cứu cơ bản, tăng cường tính chủ động của các viện chuyên ngành; kết hợp nghiên cứu với đào tạo và tư vấn chính sách; nâng cao năng lực nghiên cứu cho cán bộ của Viện, đặc biệt là các cán bộ trẻ; tăng cường kiến thức về phương pháp nghiên cứu. Giáo sư Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm đề nghị Ban Hợp tác quốc tế Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam tìm kiếm thêm các nguồn kinh phí để tổ chức các nghiên cứu chung giữa hai viện; đề nghị Ban Quản lý khoa học Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam tạo điều kiện để các nhà nghiên cứu của Viện KHXH QG Lào có điều kiện tham gia vào các đề tài nghiên cứu khoa học của Việt Nam để tăng cường hơn nữa hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa 2 viện.

Thay mặt lãnh đạo Viện KHXH QG Lào, Ông Khămphon Buonady phát biểu đề nghị Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam tiếp tục hỗ trợ về nghiên cứu khoa học, phát huy hợp tác để Viện KHXH QG Lào phát triển hơn, nhằm thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước.

Kết thúc buổi lễ, Phó Chủ tịch Viện KHXH QG Lào đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Viện KHXH QG Lào cho 06 đơn vị của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam gồm: Viện Triết học, Viện Dân tộc học, Viện Sử học, Viện Ngôn ngữ học, Viện Nghiên cứu Văn hóa và Viện Thông tin KHXH về những thành tích trong phối hợp với các đơn vị của Viện KHXH QG Lào hoàn thành các đề tài trong Chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học giai đoạn 2008-2010 giữa Viện KHXH QG Lào và Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam./. 

 

PGS.TS. Trần Thị An

Các tin đã đưa ngày: