Tiếp GS Tiêu Tân Hoàng Viện Hàn lâm Khoa học Đài Loan
  • 3.2 top logo - tin hop tac quoc te

Tiếp GS Tiêu Tân Hoàng Viện Hàn lâm Khoa học Đài Loan

19/11/2008

Ngày 17 tháng 7 năm 2006, PGS.TS Trần Đức Cường, Phó chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam đã tiếp thân mật GS Tiêu Tân Hoàng thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Đài Loan (SINICA).

Tiếp GS Tiêu Tân Hoàng Viện Hàn lâm Khoa học Đài Loan
 

Trong buổi tiếp PGS.TS Trần Đức C­ường đã giới thiệu với GS Tiêu Tân Hoàng và các thành viên của SINICA về hoạt động của Viện Khoa học Xã hội Việt Nam trên các phương diện tổ chức, các hoạt động nghiên cứu và đào tạo.

Hai bên đã trao đổi một số nội dung liên quan đến tình hình hợp tác nghiên cứu của Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Khoa học Hàn Lâm Đài Loan (SINICA) trong thời gian qua và thảo luận về các hư­ớng hợp tác trong thời gian tới. GS Tiêu Tân Hoàng cho biết Đài Loan có một số đặc điểm tư­ơng đồng với Việt Nam, trong nhiều năm Đài Loan đã có sự tăng tr­ưởng kinh tế ổn định và giải quyết đ­ược các vấn đề xã hội. Trong bối cảnh biến đổi xã hội nhanh chóng của Việt Nam hiện nay, những kinh nghiệm của Đài Loan có thể là những bài học hữu ích đối với các nhà các nhà quản lý và hoạch định chính sách của Việt Nam.

Từ những kết quả hợp tác nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, Viện Khoa học xã hội Việt Nam sẽ là một trong những đối tác của SINICA tại Việt Nam. SINICA cũng đã có một số nghiên cứu tổng kết về Việt Nam và xuất bản một số công trình nghiên cứu có giá trị về mặt tư­ tư­ởng, lịch sử và triết học. GS. Tiêu Tân Hoàng  bày tỏ mong muốn đ­ược thực hiện một số nghiên cứu mà các học giả Đài Loan quan tâm nh­ư về cơ cấu, giai tầng xã hội ở Việt Nam, quan hệ hôn nhân Đài - Việt v.v...

PGS.TS Trần Đức Cư­ờng đánh giá cao sự hợp tác vốn có của hai Viện và mong rằng trong giai đoạn tới quan hệ hợp tác khoa học, các ch­ương trình trao đổi khoa học sẽ đ­ược đẩy mạnh, Viện Khoa học xã hội Việt Nam sẽ tạo điều kiện để các học giả Đài Loan, đặc biệt  các nhà nghiên cứu trong ngành Việt Nam học, có cơ hội tham gia các hội thảo quốc tế lớn được tổ chức ở Việt Nam.

Ngày 18 tháng 7, GS Tiêu Tân Hoàng tiếp tục có buổi làm việc trực tiếp với  lãnh đạo một số viện nghiên cứu: Viện Nghiên cứu Trung Quốc, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Nghiên cứu Hán Nôm và Viện Xã hội học.

BTV trang VASS Hồ Uyên

 

Các tin đã đưa ngày: