Trao đổi hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Khoa học xã hội quốc gia Lào
  • 3.2 top logo - tin hop tac quoc te

Trao đổi hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Khoa học xã hội quốc gia Lào

19/10/2016

Ngày 18/10/2016, tại trụ sở Viện Khoa học xã hội quốc gia Lào, thành phố Viêng Chăn, trong khuôn khổ Hội thảo quốc tế thường niên lần thứ năm về khoa học xã hội giữa ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia tổ chức tại Lào, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Khoa học xã hội quốc gia Lào đã tổ chức cuộc họp trao đổi hợp tác.

Trao đổi hợp tác giữa VASS và LASS

Tham dự cuộc họp, về phía Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) có: GS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, kiêm Giám đốc Học viện Khoa học xã hội; các đồng chí là Trưởng ban Ban Quản lý khoa học, Trưởng ban Ban Kế hoạch – Tài chính, Chánh văn phòng Viện Hàn lâm, Viện trưởng và Tổng biên tập Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững vùng, Viện trưởng Viện Gia đình và Giới, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, Phó Viện trưởng Viện Địa lý nhân văn.

Về phía Viện Khoa học xã hội quốc gia Lào (LASS) có Viện trưởng Viện Xã hội học, Viện trưởng Viện Thông tin và Tạp chí Khoa học xã hội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính trị học, Quyền Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lịch sử, Trưởng ban Ban Quản lý khoa học, Quyền Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ và Quyền Chánh văn phòng Hội đồng Khoa học xã hội Quốc gia Lào.

Cuộc họp tập trung thảo luận những nội dung hợp tác chính hai bên cùng quan tâm, đó là: i) hợp tác trong đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về ngoại ngữ và chuyên môn cho cán bộ nghiên cứu trẻ; ii) hợp tác trong nghiên cứu khoa học giữa các viện nghiên cứu trực thuộc; iii) hợp tác trong tăng cường năng lực cho thư viện Viện Khoa học xã hội quốc gia Lào; iv) hợp tác trong nâng cao năng lực cho Ban Quản lý khoa học Viện Khoa học xã hội quốc gia Lào; v) hợp tác tổ chức hội thảo quốc tế kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào vào năm 2017.

<br>Đoàn đại biểu VASS trao đổi hợp tác với LASS<br>       Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới <br>tặng xuất bản phẩm cho LASS

Sau khi nghe các đại biểu phát biểu ý kiến và đề xuất một số nội dung hợp tác cụ thể trong giai đoạn tới, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam GS.TS. Phạm Văn Đức phát biểu kết luận, đánh giá cao những kết quả hợp tác trong thời gian qua giữa hai viện, đồng thời bày tỏ sự sẵn sàng của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong tiếp tục phát triển mối quan hệ hợp tác toàn diện với Viện Khoa học xã hội quốc gia Lào. GS.TS. Phạm Văn Đức nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ mới, nhu cầu hợp tác là rất nhiều, điều kiện để triển khai hợp tác rất thuận lợi, cần đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai viện, cần lựa chọn vấn đề và lĩnh vực hợp tác trọng điểm để đem lại hiệu quả thiết thực. Về hợp tác trong đào tạo, Học viện Khoa học xã hội sẵn sàng đáp ứng và tạo điều kiện tốt nhất đối với nhu cầu đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ và các chương trình tập huấn ngắn hạn cho cán bộ Viện Khoa học xã hội quốc gia Lào, Ban Tổ chức – Cán bộ Viện Khoa học xã hội quốc gia Lào cần thống kê và đề xuất nhu cầu đào tạo cụ thể. Viện Nghiên cứu Đông Nam Á và các viện có nhu cầu đào tạo tiếng Lào cần đề xuất số lượng cán bộ trẻ cần cử sang Lào học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ. Về hợp tác trong nghiên cứu khoa học giữa các viện nghiên cứu trực thuộc, Giáo sư Phó Chủ tịch Viện đề nghị cần rút kinh nghiệm nhiệm kỳ trước để phát triển các nội dung hợp tác mới.

<br>Đoàn đại biểu LASS trao đổi hợp tác với LASS <br>       Phó Viện trưởng Viện Địa lý nhân văn <br>tặng xuất bản phẩm cho LASS

Các viện nghiên cứu trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã đề xuất 11 đề án hội nhập quốc tế, đề nghị Viện Khoa học xã hội quốc gia Lào nghiên cứu, lựa chọn, bổ sung đề án nếu cần thiết để đưa vào kế hoạch và giao nhiệm vụ cho các viện nghiên cứu trực thuộc của hai bên để bố trí nguồn lực tài chính và lực lượng tham gia nghiên cứu. Các chương trình, đề tài cấp quốc gia, trọng điểm cấp Bộ do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và các viện nghiên cứu trực thuộc chủ trì thực hiện cần ưu tiên lựa chọn Viện Khoa học xã hội quốc gia Lào là đối tác trong nghiên cứu so sánh. Giáo sư Phó Chủ tịch Viện giao nhiệm vụ cho Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng và một số viện nghiên cứu trực thuộc liên quan khẩn trương xây dựng các đề án hội nhập quốc tế VASS-LASS để tìm kiếm nguồn lực tài chính cho hợp tác nghiên cứu khoa học. Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam sẵn sàng cử các chuyên gia giúp đỡ, hỗ trợ các cán bộ nghiên cứu của Viện Khoa học xã hội quốc gia Lào trong xây dựng, hoàn thiện thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học. Về hợp tác tăng cường năng lực cho thư viện Viện Khoa học xã hội quốc gia Lào, Giáo sư Phó chủ tịch Viện đề nghị nghiên cứu khả năng kết nối với dự án tăng cường năng lực cho các thư viện của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đang triển khai, đồng thời giao nhiệm vụ cho Ban Kế hoạch – Tài chính Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nghiên cứu, tìm kiếm nguồn tài trợ phù hợp. Về hợp tác nâng cao năng lực cho Ban Quản lý khoa học Viện Khoa học xã hội quốc gia Lào, Giáo sư Phó chủ tịch Viện giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý khoa học Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì thực hiện. Về hợp tác tổ chức hội thảo quốc tế kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào vào năm 2017, GS.TS. Phạm Văn Đức đề nghị tổ chức tại Việt Nam, sẽ mời các chuyên gia trong và ngoài Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Khoa học xã hội quốc gia Lào đã và đang nghiên cứu về Lào và Việt Nam viết tham luận và tham dự hội thảo. Nhân dịp này, các viện nghiên cứu trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã trao tặng một số xuất bản phẩm cho Viện Thông tin – Tạp chí Khoa học xã hội Viện Khoa học xã hội quốc gia Lào./.

                                                                                           PGS.TS. Vũ Hùng Cường

Các tin đã đưa ngày: