Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng để kiến tạo tương lai là chủ đề của Ngày KH&CN Việt Nam 2021

Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng để kiến tạo tương lai là chủ đề của Ngày KH&CN Việt Nam 2021

11/05/2021

Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18 tháng 5 năm 2021 có chủ đề "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai".

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa có Công văn  gửi tới các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; một số trường đại học… về việc hướng dẫn tổ chức Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (KH&CN) năm 2021.

Từ năm 2014 đến nay, Ngày KH&CN Việt Nam 18/5 đã trở thành ngày truyền thống, ngày hội quan trọng của những người làm công tác nghiên cứu khoa học, quản lý khoa học, của các doanh nghiệp có tinh thần đổi mới sáng tạo; là điểm hẹn thường niên để cộng đồng KH&CN cả nước tổ chức các sự kiện có ý nghĩa thiết thực, vừa để ghi nhận những nỗ lực, thành công của ngành KH&CN đóng góp cho kho tàng tri thức cũng như phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, vừa để thảo luận, định hướng hoạt động nhằm hướng đích các mục tiêu của ngành KH-CN nói riêng, của đất nước nói chung.

Theo đó, từ ngày 3/5 đến 19/5 sẽ có nhiều hoạt động chào mừng như: Tổ chức khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng các cá nhân xuất sắc, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển KH&CN của Bộ, ngành, địa phương, cơ quan nhân Ngày KH&CN Việt Nam; Tổ chức chuỗi sự kiện chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam, các chương trình gặp gỡ; giao lưu trực tiếp hoặc trực tuyến giữa các nhà quản lý KH&CN, nhà khoa học với học sinh, sinh viên, nhà sáng chế trên địa bàn của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương; Tổ chức buổi gặp mặt giữa lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với các trí thức, giáo sư đầu ngành, nhà khoa học tiêu biểu, các nhà khoa học trẻ tài năng thuộc ngành, lĩnh vực và địa phương quen thuộc...

Bộ KH&CN yêu cầu các hoạt động chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam năm 2021 được tổ chức ý nghĩa, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để kết nối, lan tỏa các hoạt động chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam năm 2021 trong phạm vi cả nước.

 

PV.

 

Các tin đã đưa ngày: