Thư chúc mừng của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhân Ngày KHCN

Thư chúc mừng của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhân Ngày KHCN

15/05/2020

Cổng thông tin điện tử xin trân trọng đăng toàn văn Thư chúc mừng ngày Khoa học và Công nghệ của Chủ tịch Viện Hàn lâm (Chi tiết toàn văn thư chúc mừng file đính kèm).

Trân trọng!

 

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: