Nghiên cứu Khoa học Xã hội Và Nhân Văn
Những phát hiện khảo cổ mới làm sống dậy ký ức vàng son của nền văn hóa Óc Eo

Những phát hiện khảo cổ mới làm sống dậy ký ức vàng son của nền văn hóa Óc Eo (25/03/2022)

Năm 2015, Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện Đề án Nghiên cứu khu di tích khảo cổ học Óc Eo - Ba Thê, Nền Chùa (Văn hóa Óc Eo Nam Bộ). Đây là đề án khoa học có quy mô lớn, được Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện từ năm 2017 - 2021. Tham gia thực hiện đề án này là 3 đơn vị hàng đầu về khảo cổ học tại Việt Nam: Viện Nghiên cứu Kinh thành, Viện Khảo cổ học và Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ.
Đổi mới chính sách đất đai đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước

Đổi mới chính sách đất đai đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước (16/03/2022)

Hội thảo khoa học quốc gia “Tiếp tục đổi mới chính sách đất đai theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” tập hợp nhiều ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, qua đó đề xuất các giải pháp đúng đắn, sáng tạo nhằm tiếp tục đổi mới chính sách đất đai, khơi thông nguồn lực quan trọng cho tăng trưởng và phát triển.
Chỉ số bình đẳng giới của Liên minh Châu Âu

Chỉ số bình đẳng giới của Liên minh Châu Âu (25/01/2022)

Chỉ số bình đẳng giới (GEI) là một công cụ để đo lường sự tiến bộ về bình đẳng giới ở Liên minh Châu Âu (EU) do Viện Châu Âu về Bình đẳng giới (EIGI) xây dựng và phát triển từ năm 2013. Mục tiêu của GEI là đo lường và phân tích thực trạng bình đẳng giới theo thời gian và không gian ở các quốc gia thành viên EU và một số nước Châu Âu. Từ đó, cung cấp cái nhìn trực quan hơn về tình trạng bình đẳng giới, hỗ trợ đánh giá hiệu quả việc thực hiện các biện pháp và chính sách bình đẳng giới ở EU.
Các tin đã đưa ngày: