Nghiên cứu Khoa học Xã hội Và Nhân Văn
Phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại WEF

Phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại WEF (30/10/2021)

Nhận lời mời của Nhà sáng lập và Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Giáo sư Klaus Schwab, tối 29/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược quốc gia Việt Nam (WEF) lần đầu tiên bằng hình thức trực tuyến với chủ đề “Tăng cường quan hệ đối tác công tư: Động lực then chốt của phục hồi toàn diện và phát triển bền vững, bao trùm và đổi mới sáng tạo.” Tại đối thoại lần này, Thủ tướng có bài phát biểu quan trọng với thông điệp chính sách mạnh mẽ khẳng định nỗ lực và quyết tâm Việt Nam về phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện tầm nhìn, mục tiêu và khát vọng phát triển đất nước. Cổng thông tin điện tử Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng:
Các tin đã đưa ngày: