Nghiên cứu Khoa học Xã hội Và Nhân Văn
Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 (11/08/2021)

Cổng thông tin điện tử Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 – 2026 sáng ngày 11/8/2021.
Các tin đã đưa ngày: