Báo cáo Phát triển con người Việt Nam 2015

Báo cáo Phát triển con người Việt Nam 2015

17/02/2016

Báo cáo Phát triển con người Việt Nam 2015

Ngày 05 tháng 02 năm 2016, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm - VASS) phối hợp với Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã công bố Báo cáo Phát triển con người Việt Nam năm 2015 về tăng trưởng bao trùm. Đây là kết quả của sự hợp tác nghiên cứu giữa VASS và UNDP nhằm nhìn lại chặng đường 30 năm Đổi Mới và định hình mô hình tăng trưởng mới qua lăng kính phát triển con người nhằm bảo đảm mọi công dân Việt Nam phát huy đầy đủ tiềm năng và tận hưởng cuộc sống thịnh vượng. Báo cáo cũng đưa ra những định hướng cho tương lai thông qua phân tích về tăng trưởng bao trùm – tăng trưởng nhanh, bền vững và không bỏ ai lại phía sau nhằm đạt được những kết quả mới về phát triển con người ở Việt Nam. Đây chính là chìa khóa để đạt tiến bộ toàn diện về phát triển con người.

Hy vọng Báo cáo Phát triển con người Việt Nam năm 2015 sẽ là tài liệu tham khảo quí giá đối với các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu và các bên liên quan trong lĩnh vực phát triển, những người mong muốn chứng kiến những tiến bộ mới trong phát triển con người, để tăng trưởng vì mọi người và không để ai bị bỏ lại phía sau trong tương lai ở  Việt Nam.

Toàn văn nội dung của Báo cáo Phát triển con người Việt Nam 2015 có thể tham khảo dưới đây:

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Các tin đã đưa ngày: