Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Những vấn đề lý luận và thực tiễn về nhóm quyền dân sự và chính trị

Hội thảo là một trong những hoạt động khoa học được Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức trong khuôn khổ của Dự án “Diễn đàn giáo dục quyền con người” do Chính phủ Đan Mạch tài trợ. GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Giám đốc Học viện Khoa học xã hội, Giám đốc Dự án Diễn đàn giáo dục quyền con người phát biểu khai mạc và chủ trì Hội thảo.

Điều kiện sống và làm việc của công nhân công nghiệp đồng bằng sông Hồng

Hội thảo là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án và nhằm chia sẻ kết quả nghiên cứu của Dự án: “Nâng cao vai trò của công nhân và công đoàn ở Việt Nam” do Ủy ban Châu Âu (EU) tài trợ. Dự án được thực hiện từ tháng giêng năm 2009 và hiện nay đang trong giai đoạn kết thúc. Dự án đã thực hiện được một khối lượng công việc rất lớn bao gồm: xây dựng phương pháp luận về nghiên cứu công nhân, thực hiện nghiên cứu điền dã, xây dựng các báo cáo về kinh nghiệm của quốc tế và châu Âu trong việc nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn và tổ chức các lớp tập huấn cho liên đoàn lao động các tỉnh/thành phố và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.