Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 4 top logo - hoi nghi hoi thao

Xây dựng mạng lưới quốc gia về giáo dục quyền con người

Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

Quyền con người, Giáo dục quyền con người

Hội thảo

22/07/2011 - 22/07/2011

Hà Nội

Nội dung:

Xây dựng mạng lưới quốc gia về giáo dục quyền con người là một cấu phần quan trọng của dự án Diễn đàn giáo dục quyền con người do Viện Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì theo Hiệp định hợp tác giữa hai Chính phủ Việt Nam và Đan Mạch. Trong gần bốn năm qua, cùng với việc thực hiện dự án, mạng lưới quốc gia về giáo dục quyền con người không ngừng mở rộng và phát triển, đã kết nối được với các trường đại học, các giảng viên và các chuyên gia nghiên cứu về quyền con người trong nước và quốc tế. Hội nghị mạng lưới quốc gia về giáo dục quyền con người lần thứ ba này nhằm tìm hiểu tình hình và chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu, giảng dạy về quyền con người ở một số trường đại học trong cả nước. Tham dự hội nghị có các đại biểu đến từ: Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Luật Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Tôn Đức Thắng Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Tây Nguyên, Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng, Đại học Công Đoàn…

GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Giám đốc Học viện Khoa học xã hội phát biểu khai mạc và chủ trì hội nghị. Sau khai mạc các đại biểu tham dự được nghe các tham luận:

Tình hình giảng dạy và nghiên cứu về quyền con người tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh” do TS. Nguyễn Thị Phương Hoa, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh trình bày.

Việc giảng dạy quyền con người ở Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội” – GS.TS. Nguyễn Đăng Dung, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tình hình nghiên cứu và giảng dạy về quyền con người tại Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh” – PGS.TS. Tường Duy Kiên, Viện Nghiên cứu Quyền con người, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.

Nhận thức về quyền con người của sinh viên Việt Nam hiện nay: Thực trạng và giải pháp” – ThS. Đinh Thị Mai, CN. Lưu Xuân Bộ & Nhóm nghiên cứu Học viện An ninh nhân dân.

Tình hình và phương pháp giáo dục quyền con người tại Trường Đại học Cần Thơ” – TS. Phạm Văn Beo, Trường Đại học Cần Thơ.

Hội nghị là một dịp tốt để các đại biểu trao đổi, thảo luận và chia sẻ với nhau những kinh nghiệm quý báu về giáo dục quyền con người trong lĩnh vực mà mình tham gia giảng dạy và nghiên cứu.