Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 4 top logo - hoi nghi hoi thao

Điều kiện sống và làm việc của công nhân công nghiệp đồng bằng sông Hồng (01/11/2012 - 09/11/2012)

Hội thảo là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án và nhằm chia sẻ kết quả nghiên cứu của Dự án: “Nâng cao vai trò của công nhân và công đoàn ở Việt Nam” do Ủy ban Châu Âu (EU) tài trợ. Dự án được thực hiện từ tháng giêng năm 2009 và hiện nay đang trong giai đoạn kết thúc. Dự án đã thực hiện được một khối lượng công việc rất lớn bao gồm: xây dựng phương pháp luận về nghiên cứu công nhân, thực hiện nghiên cứu điền dã, xây dựng các báo cáo về kinh nghiệm của quốc tế và châu Âu trong việc nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn và tổ chức các lớp tập huấn cho liên đoàn lao động các tỉnh/thành phố và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Chương trình tìm hiểu Hàn Quốc dành cho giáo viên trung học cơ sở tại Việt Nam (23/09/2011 - 25/09/2011)

Trong 3 ngày làm việc, các đại biểu đã được nghe 10 báo cáo chuyên đề liên quan đến các lĩnh vực khác nhau của Hàn Quốc như: lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, tôn giáo, chính trị, xã hội, giáo dục, kinh tế, môi trường, và quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc. Báo cáo viên là các nhà nghiên cứu, các giảng viên đã từng nghiên cứu và học tập ở Hàn Quốc đến từ Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Trường đại học Khoa học xã hội & Nhân văn thuộc Đại học quốc gia Hà Nội và Trường đại học Khoa học xã hội & Nhân văn thuộc Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung và cơ chế bảo vệ quyền con người - kinh nghiệm quốc tế và gợi mở cho Việt Nam (22/09/2011 - 23/09/2011)

Nội dung và cơ chế bảo vệ quyền con người là vấn đề đang được các nhà hoạch định chính sách, các giảng viên, nhà nghiên cứu quan tâm. Các nhà khoa học cùng trao đổi những nội dung liên quan đến chủ đề Hội thảo như: tuân thủ và thực thi pháp luật quốc tế, một số nguyên tắc pháp lý quan trọng về quyền con người; vấn đề quyền con người và đảm bảo quyền con người dưới góc độ tiếp cận đa ngành, liên ngành; việc xây dựng cơ quan quốc gia về quyền con người...

Hợp tác hoà bình, an ninh và phát triển khu vực trong bối cảnh mới (21/09/2011 - 21/09/2011)

Hội thảo đã thu hút sự tham dự của trên 80 học giả, nhà nghiên cứu và các cơ quan thông tấn báo chí đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, như: Trung Quốc, Philippin, Maylaisia, Singapore, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam.