Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 4 top logo - hoi nghi hoi thao

Chương trình tìm hiểu Hàn Quốc dành cho giáo viên trung học cơ sở tại Việt Nam

Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

Văn hoá, Xã hội

Hội thảo

23/09/2011 - 25/09/2011

Hà Nội

Nội dung:

Trong 3 ngày làm việc, các đại biểu đã được nghe 10 báo cáo chuyên đề liên quan đến các lĩnh vực khác nhau của Hàn Quốc như: lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, tôn giáo, chính trị, xã hội, giáo dục, kinh tế, môi trường, và quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc. Báo cáo viên là các nhà nghiên cứu, các giảng viên đã từng nghiên cứu và học tập ở Hàn Quốc đến từ Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Trường đại học Khoa học xã hội & Nhân văn thuộc Đại học quốc gia Hà Nội và Trường đại học Khoa học xã hội & Nhân văn thuộc Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình đã được thực hiện một cách nghiêm túc và hấp dẫn. Nhiều giáo viên đã phát biểu cảm tưởng, đánh giá cao ý nghĩa của hội thảo, đặc biệt là những thông tin bổ ích cho quá trình giảng dạy, góp phần nâng cao nhận thức của các em học sinh về đất nước và con người Hàn Quốc.

Cuối khóa học, các học viên đều đã được cấp Chứng chỉ của Quỹ giao lưu văn hóa Hàn Quốc và Viện nghiên cứu Đông Bắc Á về việc đã tham dự đầy đủ và tích cực tất cả các buổi nghe giảng và thảo luận của Chương trình.