Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • 7.1 sach hang nam

Cải cách hành chính của Thái Lan, Indonesia hai thập niên đầu thế kỷ XXI và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

13/04/2021


Tác giả :
 • PGS.TS. Nguyễn Duy Dũng (chủ biên)
 • TS. Nguyễn Hà Phương
 • TS. Hoàng Mỹ Nhị
 • TS. Hà Lê Huyền
 • TS. Hoàng Thị Giang
 • TS. Dương Quỳnh Hoa
 • TS. Nguyễn Tuấn Anh
 • TS. Đinh Quốc Thắng
 • TS. Hà Thị Hằng
 • TS. Phan Cao Nhật Anh
 • ThS. Lê Hoàng Anh
 • ThS. Đậu Văn Dũng
 • ThS. Trần Kiều Minh
 • CN. Nguyễn Huy Hoàng

Năm xuất bản: 2020

Số trang: 252

 

Cải cách hành chính là làm cho hệ thống nhà nước hoạt động có hiệu quả hơn, phục vụ nhân dân được tốt hơn nhưng không làm thay đổi bản chất của hệ thống hành chính, bởi vậy cải cách hành chính luôn là chủ đề hấp dẫn và thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu, nhà quản lý trong và ngoài nước. Hiện nay, có nhiều vấn đề lý luận mới cần được tiếp tục làm rõ, nhất là trong điều kiện quốc tế, khu vực và các quốc gia đang có nhiều biến động khó lường, bên cạnh đó những yêu cầu về đổi mới kinh tế, phát triển xã hội, dân chủ… đang đặt ra đòi hỏi thể chế chính trị và hành chính phải thay đổi nhằm đáp ứng sự đổi mới. Ngày nay, việc hướng tới một nền hành chính tốt, hiệu quả, minh bạch là xu thế tất yếu trong nền kinh tế thị trường và dân chủ, bởi lẽ thực tế đã chứng minh rằng xã hội chỉ có thể phát triển và người dân được hưởng thụ các thành quả chỉ khi có một bộ máy quản lý nhà nước, đội ngũ công chức và các chế độ công vụ tốt, do đó vấn đề cải cách hành chính luôn là nhiệm vụ trọng tâm của bất kỳ chính phủ và quốc gia nào.

Trong nhiều thập kỷ qua, ASEAN được biết đến là khu vực đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều khó khăn và ảm đạm. Có thể nói, Thái Lan và Indonesia là hai trong số các quốc gia điển hình của khu vực ASEAN luôn coi cải cách hành chính là một trong những trọng tâm trong tiến trình đổi mới. Để hiểu rõ hơn về nội dung cải cách hành chính ở hai nước này như thế nào cũng như mục tiêu, nội dung và những tác động của nó mang lại, năm 2020, Nhà xuất bản Khoa học xã hội xuất bản cuốn sách tham khảo với tựa đề: “Cải cách hành chính của Thái Lan, Indonesia hai thập niên đầu thế kỷ XXI và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam” do PGS.TS. Nguyễn Duy Dũng làm chủ biên. Mục tiêu của cuốn sách nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm của những nước đã thực hiện cải cách hành chính thành công và mang lại hiệu quả từ những năm đầu thế kỷ XXI đến nay để Việt Nam có thể tham khảo và vận dụng.

Ngoài Lời mở đầu và Kết luận, cuốn sách được kết cấu thành 3 chương:

Chương I. Bối cảnh của cải cách hành chính ở Thái Lan, Indonesia hai thập niên đầu thế kỷ XXI

Tập trung phân tích bối cảnh thế giới và khu vực trong hai thâp niên đầu thế kỷ XXI cũng như bối cảnh trong nước của Thái Lan và Indonesia để thấy được những nhân tố này tác động đến cải cách hành chính của Thái Lan và Indonesia: Kinh tế thế giới phục hồi chậm chạp; tốc độ tăng trưởng không đồng đều; đặc biệt là sự bất ổn về chính trị dai dẳng với nhiều biến động mới. Xét về bối cảnh trong nước của Thái Lan, mặc dù trước đó Thái Lan liên tiếp trải qua cả thời kỳ phồn thịnh lẫn suy thoái với tác động mạnh mẽ của khủng hoảng tài chính châu Á cuối những năm 90 của thế kỷ XX, song sự thay thế liên tục người đứng đầu chính phủ, biểu tình liên miên, sự trỗi dậy của khủng bố ở miền Nam Thái Lan đã khiến cho chính trị nước này luôn trong tình trạng bất ổn. Đối với Indonesia, cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ năm 1998 đã khiến nước này lâm vào tình cảnh tồi tệ cả về kinh tế và chính trị kể từ khi nước này giành được độc lập dẫn đến sự sụp đổ của chế độ trật tự mới kéo dài trên 30 năm của Tổng thống Suharto. Kể từ đó, Indonesia bước vào một thời kỳ cải tổ, đổi mới toàn diện cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt là cải cách hành chính.

Những nhân tố này theo nhóm tác giả sẽ tác động đến các quốc gia, ở mọi lĩnh vực trong đó có cải cách hành chính. Tác động từ bên ngoài cũng là áp lực lớn và tác động đến sự phát triển đất nước về chính trị kinh tế, văn hóa, xã hội và hành chính ở cả khía cạnh tích cực và hạn chế. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để đánh giá, nhìn nhận lại tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính của cac nước, trong đó có Thái Lan và Indonesia.

Chương II. Thực trạng cải cách hành chính ở Thái Lan và Indonesia

Chương này, nhóm tác giả tập trung phân tích thực trạng cải cách hành chính ở Thái Lan và Indonesia, trong  đó nhấn mạnh những đặc điểm chủ yếu của nền hành chính và cải cách hành chính ở Thái Lan và Indonesia, bao gồm lịch sử phát triển, lựa chọn mô hình hành chính, các hoạt động chủ yếu, kết quả, mối quan hệ giữa hành chính và các lĩnh vực khác… Đồng thời tập trung phân tích các giai đoạn cải cách và nội dung cụ thể của các cuộc cải cách. Từ đó, chỉ rõ những kết quả, hạn chế của cải cách và những vấn đề đặt ra trong lĩnh vực hành chính của Thái Lan và Indonesia. Nghiên cứu cho rằng, dù đã và đang gặp rất nhiều khó khăn, song các nội dung cải cách của hai nước đã đi đúng hướng và đạt kết quả tốt đẹp. Dĩ nhiên, so với kế hoạch và kỳ vọng vẫn còn khá nhiều vấn đề chưa được như mong muốn. Song, sự phát triển của Thái Lan và Indonesia thời gian qua đã cho thấy vai trò quan trọng của nền hành chính nói chung, cải cách nói riêng của hai quốc gia này. Thực tế về kế hoạch và nội dung cải cách của hai nước có khác nhau, song có rất nhiều vấn đề chung cả Thái Lan và Indonesia đều tập trung giải quyết… Nhóm tác giả khẳng định, nhờ có sự chuẩn bị các kế hoạch một cách khoa học, cụ thể, thiết thực và thực thi nghiêm túc mà những kết quả đưa lại đã góp phần tăng cường năng lực của bộ máy hành chính, đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới, hiện đại hóa đất nước Thái Lan và Indonesia trước đây cũng như hiện nay. Những thành công về cải cách hành chính của Thái Lan và Indonesia thực sự đáng khâm phục và nhờ đó đã góp phần đưa Thái Lan cung như Indonesia vào nhóm các quốc gia tốp đầu của Đông Nam Á và đủ khả năng để đạt được những mục tiêu mà họ đã đề ra hiện nay và trong thời gian tới.

Chương III.  Cải cách hành chính ở Việt Nam và bài học tham khảo từ kinh nghiệm của Thái Lan và Indonesia

Chương này, nhóm tác giả tập trung phân tích các nội dung, lộ trình kết quả đạt được trong cải cách hành chính của Việt Nam trong hai thập niên vừa qua và cho rằng, cách tiếp cận và quan điểm về cải cách hành chính của Việt Nam là đúng hướng, khá toàn diện và phù hợp với thực tế đang biến đổi của nước ta. Bên cạnh đó cũng chỉ ra những hạn chế và nhìn nhận một cách khách quan về những vấn đề cần phải tiếp tục thực hiện để hoàn thiện và phát huy tốt hơn hiệu quả của nền hành chính Việt Nam. Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm cải cách hành chính của Thái Lan và Indonesia cũng như phân tích thực trạng cải cách hành chính của Việt Nam trong hai thập niên vừa qua, nhóm nghiên cứu gợi ý một số bài học cho Việt Nam về lĩnh vực này như sau: Thứ nhất, xây dựng nền hành chính hiện đại và đảm bảo tính độc lập tương đối của nền hành chính quốc gia; Thứ hai, phân cấp quyền hạn cho địa phương và tăng cường sự tham gia của người dân trong nền hành chính công; Thứ ba, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực hành chính; Thứ tư, Việt Nam cần học hỏi Thái Lan trong việc xây dựng Chính phủ điện tử hiệu quả và phù hợp với xu thế hiện nay.

Cuối cùng, nhóm tác giả khẳng định, việc xây dựng nền hành chính quốc gia cũng như cải cách hành chính là một quá trình lâu dài và phức tạp, bởi vậy cùng với việc tham khảo kinh nghiệm của các nước thành công đi trước, Việt Nam cần phải thực hiện nghiêm túc, kỷ cương, hiệu quả các chương trình cải cách hành chính đề ra và vận dụng kinh nghiệm của các nước một cách phù hợp để xây dựng một nền hành chính hiện đại, góp phần đắc lực cho công cuộc hiện đại hóa đất nước hiện nay và trong thời gian tới.

Với những nội dung trên hy vọng cuốn sách là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho độc giả quan tâm với vấn đề cải cách hành chính.

Xin trân trọng giới thiệu!

Nguyễn Minh Hồng


Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Các tin đã đưa ngày: