Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • 7.1 sach hang nam

Tác động của đa dạng tôn giáo, tộc người ở Đông Nam Á đối với cộng đồng văn hóa - xã hội ASEAN

06/05/2021


Cơ quan soạn thảo: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á và Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Tác giả :
 • PGS.TS. Dương Văn Huy (chủ biên)
 • TS. Hà Thị Đan
 • TS. Phạm Thanh Tịnh
 • PGS.TS. Trương Sỹ Hùng
 • Đỗ Trường Giang
 • ThS. Vũ Thị Duyên
 • TS. Hoàng Thị Giang
 • TS. Đoàn Đức Phương
 • ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương

Địa chỉ liên hệ: 176 Thái Hà

Năm xuất bản: 2020

Số trang: 302

Đông Nam Á là một khu vực văn hóa với đặc trưng “thống nhất trong đa dạng”. Nhìn về mặt địa - sinh thái, Đông Nam Á có “hệ sinh thái phổ tạp” rất đặc trưng của khu vực có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa. Điều này tạo nên yếu tố văn hóa/văn minh rất đặc trưng - văn hóa/văn minh nông nghiệp lúa nước, kéo theo đó là các yếu tố tín ngưỡng nông nghiệp rất đặc trưng. Đây là yếu tố mang tính phổ quát cho cả khu vực và là nền tảng tạo nên tính cách “thống nhất” trong văn hóa Đông Nam Á. Tuy nhiên, Đông Nam Á cũng là khu vực có nhiều cảnh quan tự nhiên tạo nên sự đa dạng về mặt văn hóa, nhất là đa dạng về yếu tố tôn giáo và tộc người. Mặc dù vậy, trên bình diện nào đó, đây cũng là nguyên nhân tạo nên sự bất ổn trong khu vực. Kể từ sau Chiến tranh lạnh đến nay, khu vực này đã trở thành một trong những điểm nóng trên thế giới về các cuộc xung đột bạo lực dưới vỏ bọc ngoài của tôn giáo.

Để hiểu rõ hơn vấn đề này, tháng 5/2020, Nhà xuất bản Khoa học xã hội xuất bản cuốn sách chuyên khảo với tựa đề: “Tác động của đa dạng tôn giáo, tộc người ở Đông Nam Á đối ớ cộng đồng văn hóa - xã hội ASEAN” do PGS.TS. Dương Văn Huy (Viện Nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) chủ biên. Cuốn sách cung cấp các thông tin về sự đa dạng của tôn giáo và tộc người ở Đông Nam Á với những kiến thức vừa cơ bản vừa mang tính tổng hợp góp phần cung cấp cho độc giả hiểu rõ hơn vấn đề này của trong cộng đồng văn hóa - xã hội ASEAN.

Ngoài phần Lời nói đầu và Kết luận, nội dung cuốn sách được kết cấu thành 3 chương như sau:

Chương 1. Khái quát về sự đa dạng tôn giáo, tộc người ở Đông Nam Á và nội dung xây dựng của cộng đồng văn hóa - xã hội ASEAN

Phần này sẽ bao gồm các thông tin liên quan đến tôn giáo, tộc người ở Đông Nam Á; Tiến trình xây dựng của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN trước và sau năm 2015. Các tác giả khẳng định: Thứ nhất, Đông Nam Á là khu vực đa dạng về tôn giáo, tộc người. Một trong những đặc điểm nổi bật nhất của bức tranh tộc người khu vực Đông Nam Á đó là tính xuyên biên giới của tộc người. Một tộc người phân bổ ở nhiều quốc gia khác nhau ở khắp khu vực, có những tộc người là tộc chủ thể của quốc gia này thì là tộc ít người của quốc gia khác. Thứ hai, Đông Nam Á là khu vực đa tộc người nhưng không có tộc nào là tộc người chủ thể của cả khu vực. Thứ ba, tôn giáo và tộc người ở Đông Nam Á thường gắn với nhau (tuy không phải là tất cả), vấn đề tộc người luôn gắn với vấn đề tôn giáo. Bên cạnh đó, Đông Nam Á được coi là ngôi nhà của các tôn giáo, có sự hiện diện của hầu hết các tôn giáo lớn trên thế giới. Tuy nhiên, không có một tôn giáo nào được sinh ra tại Đông Nam Á, tất cả các tôn giáo đều  được du nhập từ bên ngoài vào.

Chương 2. Tác động của đa dạng tôn giáo, tộc người ở Đông Nam Á và cách thức ứng xử của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN

Trên cơ sở các vấn đề liên quan đến tác động của đa dạng tôn giáo, tộc người; xung đột và sự chênh lệch phát triển của các quốc gia, tộc người trong Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN; Quan điểm và cách ứng xử của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN, nhóm tác giả cho rằng sự đa dạng về mặt tôn giáo, tộc người đã tác động mạnh mẽ tới Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN trên tất cả các trụ cột. Hiện nay, vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo đang là vấn đề nhạy cảm và có nhiều diễn biến phức tạp, đã và đang đặt ra cho các cấp chính quyền, cho các nhà lãnh đạo ASEAN, các tổ chức tôn giáo cần phải có những giải pháp hữu hiệu nhằm giữa vững ổn định xã hội, an ninh quốc gia. Các cộng đồng tôn giáo trong khu vực Đông Nam Á đã tạo nên bức tranh Đông Nam Á đa màu sắc. Mặc dù là một yếu tố quan trọng của văn hóa - một trong những mục tiêu liên kết của ASEAN, nhưng tôn giáo vẫn chưa thực sự được chú trọng như tính cần thiết vốn có của nó mặc dù đối với Cộng đồng Văn  hóa - Xã hội ASEAN thì vai trò của tôn giáo trong sự liên kết ASEAN là một điều không thể phủ nhận, có vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng bền vững Cộng đồng này.

Chương 3. Xu thế tác động đối với Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN.

Phần này cung cấp các thông tin về tầm nhìn của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN và xu thế diễn biến một số vấn đề tôn giáo, tộc người; Triển vọng giải quyết các thách thức của vấn đề tôn giáo, tộc người đối với Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN. Qua đó làm rõ những tác động thuận/nghịch (tích cực/tiêu cực) của sự đa dạng tôn giáo và tộc người khu vực ASEAN đối với việc thực hiện các nội dung cam kết của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN. Các tác giả nhận định, những diễn biến nóng trong vấn đề tôn giáo là hệ lụy làm gia tăng chủ nghĩa ly khai đối với một số cộng đồng sắc tộc có yếu tố tôn giáo, gia tăng nguy cơ an ninh đối với khu vực do các quốc gia còn yếu về khả năng ứng phó trước nguy cơ này…

Có thể nói, cuốn sách là công trình nghiên cứu công phu nghiêm túc được nhóm tác giả tham khảo, phân tích và tổng hợp dựa các nguồn tư liệu uy tín. Với những nội dung được phân tích sắc sảo, hy vọng cuốn sách sẽ cung cấp nguồn thông tin tham khảo bổ ích cho độc giả, những người quan tâm tới vấn đề này.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Phạm Vĩnh Hà

 


Các tin đã đưa ngày: