Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • 7.1 sach hang nam

Di dân của các dân tộc thiểu số và những vấn đề đặt ra

31/07/2021


Cơ quan soạn thảo: Viện Xã hội học và phát triển, Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Tác giả :
 • GS.TS. Nguyễn Đình Tấn (chủ biên)
 • PGS.TS. Đặng Thị Ánh Tuyết
 • TS. Hà Việt Hùng
 • TS. Phan Tân
 • PGS.TS. Phạm Xuân Hảo
 • PGS.TS. Vũ Mạnh Lợi
 • ThS.NCS. Nguyễn Ngọc Huy
 • TS. Quách Thu Quế
 • TS. Trần Minh Hằng
 • TS. Nguyễn Văn Vị
 • TS. Phạm Võ Quỳnh Hạnh
 • TS. Nguyễn Thị Tuyết
 • ThS. Trịnh Thu Nga
 • ThS. Nguyễn Phùng Quân
 • ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương

Địa chỉ liên hệ: 26 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Năm xuất bản: 2020

Số trang: 466

Việt Nam đang đẩy mạnh quá trình CNH, HĐH và hội nhập quốc tế, di dân là hiện tượng tất yếu trong quá trình phát triển đó. Di dân nói chung và di dân của các dân tộc thiểu số  nói riêng ở Việt Nam được coi là vấn đề phức tạp, đa chiều cạnh với nhiều luồng di dân khác nhau và có thể để lại hậu quả khó lường.

Để có thể nhận diện, đánh giá đầy đủ các mặt tích cực và tiêu cực của di dân các dân tộc thiểu số, cần phải có những khảo sát, nghiên cứu xã hội học nhằm xác định nguyên nhân, động cơ và hệ quả của di dân.

Từ thực tiễn nêu trên, để có thêm tư liệu cho các nhà nghiên cứu, vào tháng 12/2020, Nhà xuất bản Khoa học xã hội đã cho xuất bản ấn phẩm “Di dân của các dân tộc thiểu số và những vấn đề đặt ra” do GS.TS. Nguyễn Đình Tấn chủ biên. Ngoài phần Lời nói đầu, cuốn sách được kết cấu thành 3 phần như sau:

Chương 1. Di dân của các dân tộc thiểu số. Thông qua 3 nhóm vấn đề: (i). Nhận diện một số khái niệm, quan điểm; (ii). Thực trạng, diễn biến di dân của các dân tộc thiểu số từ năm 1986 đến nay; (iii). Tác động của di dân các dân tộc thiểu số đến kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Nhóm tác giả đã làm rõ được các nhóm vấn đề liên quan đến: (1). khái niệm liên quan đến dân tộc, dân tộc thiểu số, khái niệm di dân, di dân các dân tộc thiểu số, một số khái niệm liên quan, đặc trưng về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam và di dân; (2). Quy mô di dân của các dân tộc thiểu số, biến đổi quy mô và cơ cấu di dân của đồng bào dân tộc thiểu số, đặc điểm nhân khẩu - xã hộ của người di dân các dân tộc thiểu số, một số vấn đề kinh tế - xã hội của người di dân các dân tộc thiểu số; (3). Tác động của di dân đến môi trường kinh tế, văn hóa, xã hội, tác động của di dân đến môi trường quốc phòng, an ninh.

Chương 2. Các yếu tố tác động đến di dân của các dân tộc thiểu số từ năm 1986 đến nay. Thông qua các vấn đề gồm: Chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước tác động đến di dân các dân tộc thiểu số; Biến đổi môi trường và nhận thức về sinh kế của người dân tộc thiểu số với các vấn đề di dân; Hoàn cảnh gia đình của người di dân ở nơi đi; Truyền thống và tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số với vấn đề di dân; Mạng lưới xã hội tác động đến di dân; Lý do lựa chọn nơi di dân đến; Quan hệ tôn giáo và di dân; Yếu tố học vấn và di dân các dân tộc thiểu số, nhóm tác giả đã lần lượt làm rõ được các nội dung liên quan bàn về quan điểm của Đảng, Nhà nước về dân tộc thiểu số, tổng quan các chính sách về di dân (chính sách di dân chung, chính sách di dân các dân tộc thiểu số), vấn đề đặt ra và những gợi mở trong xây dựng chính sách di dân các dân tộc thiểu số; Biên đổi khí hậu và môi trường, nhận thức về sinh kế của người di dân; Việc làm, thu nhập, mức sinh; Quan hệ dòng tộc, cộng đồng, lý do về kinh tế, xã hội, sức khỏe…trong việc lựa chọn nơi di dân đến….

Chương 3. Dự báo xu hướng di dân và kiến nghị chính sách, giải pháp, đối với các dân tộc thiểu số trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Phần này cung cấp các nội dung liên quan đến một số vấn đè đặt ra đối với di dân của các dân tộc thiểu số trên các chiều cạnh như: (1). Những vấn đề kinh tế xã hội, môi trường của vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong thời gian tới với xu hướng di dân; Những thách thức đặt ra đối với chính quyền Trung ương và các địa phương về vấn đề di dân của các dân tộc thiểu số; Nhận thức chung về di dân các dân tộc thiểu số trong bối cảnh toàn cầu hóa; Sự thay đổi nhận thức và hành vi của người dân tộc thiểu số và sự quản lý của chính quyền tác động đến di dân; Nhân thức và phát triển bền vững vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc thù; (2). Dự báo xu hướng di dân các dân tộc thiểu số gồm: Xu hướng quy mô di dân của các dân tộc thiểu số, xu hướng biến đổi các đặc điểm xã hội - nhân khẩu của nhóm người di dân, xu hướng tác động của di dân đến vấn đề an ninh - quốc phòng; (3). Kiến nghị chính sách và giải pháp, nhóm tác giả đã đưa ra được những kiến nghị chính sách tổng thể và đặc thù đối với vấn đề di dân cấp quốc gia, tầm nhìn đến năm 2030; Kiến nghị, triển khai chính sách di dân các dân tộc thiểu số, tầm nhìn đến năm 2030; Giải pháp phát triển kinh tế - xã hội tạo môi trường bền vững vùng dân tộc thiểu số; Giải pháp đảm bảo quốc phòng, an ninh với vấn đề di dân vùng biên giới.

Có thể nói, cuốn sách là công trình nghiên cứu công phu, nghiêm túc được nhóm tác giả tham khảo, phân tích và tổng hợp dựa các nguồn tư liệu uy tín. Với những nội dung được phân tích sắc sảo, hy vọng cuốn sách sẽ cung cấp nguồn thông tin tham khảo bổ ích cho độc giả, những người quan tâm tới vấn đề này./.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Phạm Vĩnh Hà

 


Khoa học xã hội

Các tin đã đưa ngày: