Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • 7.1 sach hang nam

Kỷ yếu Diễn đàn Việt Nam và thế giới 2020 đại dịch Covid-19 và những tác động cơ bản đối với thế giới

02/11/2021


Tác giả :
 • GS.TS Đặng Nguyên Anh
 • GS.TS. Phạm Quang Minh
 • TS. Phạm Lê Dạ Hương
 • PGS.TS. Cù Chí Lợi
 • PGS.TSKH. Trần Nguyễn Tuyên
 • ...

Năm xuất bản: 2021

Số trang: 688

 

Thực hiện Quyết định số 501/QĐ-TTg ngày 15/04/2015 của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm tổ chức Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp của trí thức khi tham gia hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội các chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục chuỗi Diễn đàn khoa học năm 2020 về chủ đề Covid-19, ngày 18/12/2020 tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Diễn đàn thường niên “Đại dịch Covid-19 và những tác động cơ bản đối với thế giới” nhằm làm rõ những tác động cơ bản của đại dịch Covid-19 đối với nền kinh tế và chính trị thế giới cũng như các khu vực. 

Diễn đàn đã thu hút gần 400 đại biểu là các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách... đến từ nhiên ban, bộ, ngành trung ương, địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam.

Sau Diễn đàn, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Ban Quản lý khoa học phối hợp với Nhà xuất bản Khoa học xã hội tập hợp, lựa chọn các bài tham luận của các tác giả trong nước và nước ngoài để xuất bản cuốn Kỷ yếu Diễn đàn Việt Nam và thế giới 2020: Đại dịch Covid-19 và những tác động cơ bản đối với thế giới.

Nội dung cuốn sách gồm 48 bài tham luận xung quanh 6 nhóm vấn đề sau:

Tác động của đại dịch Covid-19 đến tình hình an ninh và quan hệ quốc tế;

Tác động của đại dịch Covdi-19 đến tình hình kinh tế thế giới

Tác động của đại dịch Covid-19 đến ngoại giao Việt Nam;

Tác động của đại dịch Covid-19 đến các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội ở một số quốc gia và khu vực trên thế giới;

Kinh nghiệm quốc tế ứng phó với đại dịch Covid-19;

Cách thức chung sống an toàn với đại dịch  Covid-19 trong điều kiện bình thường mới.

Hy vọng, cuốn sách sẽ là tài liệu hữu ích cung cấp những luận cứ khoa học và bài học thực tiễn về tác động của đại dịch Covid-19 đối với thế giới, giúp quý bạn đọc có thêm kênh thông tin, qua đó có thể nhận diện rõ hơn, đánh giá toàn diện, sâu sắc hơn về tác động của đại dịch Covid-19 tới đời sống chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội trên thế giới, khu vực và quốc gia. Bên cạnh đó, những đề xuất giải pháp, chính sách để thích nghi với sự biến động của đại dịch được nêu trong cuốn sách cũng sẽ có những góp ý cho chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

Mặc dù đã hết sức cố gắng, nhưng do cả các nguyên nhân khách quan, chủ quan, cuốn sách chắc chắn không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Rất mong nhận được những ý kiến góp ý quý báu của quý bạn đọc.

Xin trân trọng cảm ơn và giới thiệu cùng quý bạn đọc./.

Nguồn: Nhà xuất bản Khoa học xã hội


Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Các tin đã đưa ngày: