Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 7.1 sach hang nam

Sổ tay truyền thông: Kinh tế tuần hoàn trong bảo vệ môi trường

23/01/2024


Tác giả :
  • TS. Nguyễn Đình Đáp
  • TS. Nguyễn Xuân Khoát

Năm xuất bản: 2023

Số trang: 115

 

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu, Việt Nam tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới, trong đó có những cam kết về tiêu chuẩn an toàn môi trường sinh thái, nên việc áp dụng mô hình góp phần bảo vệ môi trường là vô cùng cần thiết.

Khái niệm kinh tế tuần hoàn (circular economy - CE) ra đời từ những năm 1990. Hiện nay, áp dụng KTTH là xu hướng ở nhiều quốc gia trên thế giới. Đó là cách tốt nhất để giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và các ảnh hưởng tiêu cực tới cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm, suy thoái môi trường. Việt Nam đã xây dựng được nền tảng chính sách, pháp lý khá đầy đủ để thúc đẩy thực hiện KTTH. Đặc biệt, Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên ở ASEAN thể chế hóa quy định về KTTH trong Luật.

Sổ tay cung cấp những thông tin, kiến thức cơ bản, chính sách phát triển KTTH, những mô hình đã và đang được áp dụng hiện nay. Sổ tay có tham khảo, sử dụng một số thông tin, hình ảnh, tư liệu của các cơ quan, tổ chức và nghiên cứu trong vào ngoài nước. Ban biên tập xin được ghi nhận và trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ quý báu này, góp phần truyền thông, nâng cao nhận thức, kiến thức về KTTH hướng tới phát triển bền vững.

Phần 1. Tổng quan về kinh tế tuần hoàn

Trong KTTH, vật chất vừa đóng vai trò là sản phẩm, và cũng là nguyên vật liệu. Sẽ cần có sự chú trọng truyền thông vào công tác đảm bảo an toàn và quản lý rủi ro để cộng đồng có thêm hiểu biết về các sản phẩm tuần hoàn. Đây là khâu rất quan trọng trong việc làm cho sự tiêu dùng sản phẩm từ kinh tế tuần hoàn trở nên phổ biến hơn

Phần 2. Vấn đề kinh tế tuần hoàn trong bảo vệ môi trường tại Việt Nam

Thực hiện kinh tế tuần hoàn là cách thức để Việt Nam thực hiện trách nhiệm quốc tế trong việc thực hiện các cam kết về bảo vệ môi trường biến đổi khí hậu, thực hiện đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC), hỗ trợ doanh nghiệp giảm rủi ro về khủng hoảng thừa sản phẩm, khan hiếm tài nguyên; tạo động lực để đầu tư, đổi mới công nghệ, giảm chi phí sản xuất, mở rộng chuỗi cung ứng, đồng thời tạo ra thị trường mới, cơ hội việc làm mới, nâng cao sức khỏe người dân, cộng đồng và thế giới tự nhiên.

Việt Nam đã cụ thể hóa quan điểm về kinh tế tuần hoàn trong Văn kiện Đại hội XIII, trong đó xác định việc xây dựng lộ trình, cơ chế, chính sách, pháp luật để hình thành, vận hành mô hình kinh tế tuần hoàn.

Phần 3. Áp dụng kinh tế tuần hoàn trong một số ngành, lĩnh vực cụ thể

Quy định cơ chế thử nghiệm phát triển KTTH, để thúc đẩy, khuyến khích các nhà đầu tư, doanh nghiệp sớm thử nghiệm các ý tưởng, sáng kiến KTTH, đồng thời đóng góp vào quá trình chuyển đổi xanh, phục hồi xanh ở Việt Nam. Các lĩnh vực tham gia Cơ chế thử nghiệm bao gồm: Nông, lâm nghiệp và thủy sản; Công nghiệp; Năng lượng; Vật liệu xây dựng.

 Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện KTTH đến năm 2030 hướng tới tăng cường nghiên cứu, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ và chuyển đổi số, gắn nội dung KTTH ngay từ giai đoạn thiết kế, sản xuất, phân phối, thu gom, tái chế, tái sử dụng chất thải.

Toàn văn Sổ tay có thể xem tại đây

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc./.

PV.

 


Nhà xuất bản Tài nguyên, Môi trường và Bản đồ Việt Nam

Các tin đã đưa ngày: