Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • 7.1 sach hang nam

Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh – Hành trình hướng tới mục tiêu giảm phát thải ròng bằng “0” ở Việt Nam

06/03/2024


Tác giả :
 • PGS.TS. Bùi Quang Tuấn (Đồng chủ biên)
 • TS. Hà Huy Ngọc (Đồng chủ biên)
 • TS. Trần Thị Hà
 • TS. Đỗ Diệu Hương
 • TS. Võ Trí Thành
 • TS. Lại Văn Mạnh
 • ...

Năm xuất bản: 2024

Số trang: 790

 

Tăng trưởng xanh đang trở thành một xu hướng khách quan trên phạm vi toàn cầu và cũng là ưu tiên trong lựa chọn định hướng phát triển của nhiều nước, trong đó có Việt Nam nhằm đảm bảo chất lượng cuộc sống cho người dân, giảm phát thải nhà kính và nâng cao sức chống chịu trước tác động của biến đổi khí hậu và dịch bệnh toàn cầu. Trước yêu cầu mới của nền kinh tế thế giới và Việt Nam, những ảnh hưởng của biến đổi của khí hậu, môi trường và sự phục hồi kinh tế sau dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là thực hiện cam kết của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tại COP26 về phát thải ròng băng “0” vào năm 2025… càng cho thấy sự cấp thiết và quan trọng của việc xây dựng mô hình tăng tưởng mới theo hướng bền vững.

Với mong muốn cung cấp cho đọc giả cái nhìn tổng quan về các vấn đề tăng trưởng xanh, chuyển đổi xanh cũng như những xu hướng chuyển dịch đầu tư xanh ở Việt Nam, năm 2024 Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách chuyên khảo với tựa đề “Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh- Hành trình hướng tới mục tiêu giảm phát thải ròng bằng “0” ở Việt Nam” do PGS.TS. Bùi Quang Tuấn và TS. Hà Huy Ngọc đồng chủ biên. Cuốn sách được kế thừa từ ấn phẩm “Chiến lược tăng trưởng xanh trong mô hình tăng tưởng kinh tế ở Việt Nam” do chính nhóm tác giả chủ biên thực hiện cùng với những công trình nghiên cứu từ các tạp chí, báo cáo chuyên đề Hội thảo quốc gia, quốc tế…

Cùng với Lời nói đầu, Dẫn nhập và Kết luận, nội dung chính của cuốn sách được kết cầu thành 7 chương:

Chương I. Cơ sở lý luận và thực tiễn về tăng trưởng xanh nhằm hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0”

Chương II. Hành trình thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh ở Việt Nam

Chương III. Phát triển kinh tế tuần hoàn – Nền tảng chủ đạo để thực hiện tăng trưởng xanh

Chương IV. Sử dụng các công cụ thị trường nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh: Thị trường tín dụng xanh, trái phiếu xanh

Chương V. Xu hướng chuyển dịch đầu tư xanh ở Việt Nam

Chương VI. Lộ trình thực hiện cam kết mục tiêu phát thải ròng bằng “0” của Việt Nam

Chương VII. Quan điểm và giải pháp đẩy mạnh tăng trưởng xanh nhằm hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” của Việt Nam

Qua 7 Chương sách, người đọc dễ dàng tiếp cận vấn đề từ lý luận cơ bản về tăng trưởng xanh nói chung đến những kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng chiến lược tăng trưởng xanh, đặc biệt là nắm bắt được hành trình chuyển đổi xanh của Việt Nam mà bắt đầu từ vấn đề nhận thức. Về kinh tế tuần hoàn, nhóm tác giả cho rằng, đây là một trong những giải pháp đột phá để giải quyết mối quan hệ giữa kinh tế với môi trường trong bối cảnh phát triển công nghiệp, đô thị, thay đổi về tiêu dùng và lối sống. Mô hình này cũng được nhiều quốc gia xây dựng các lộ trình về kinh tế tuần hoàn và tăng cường khung chính sách.

Cùng với việc phân tích xu hướng chuyển dịch đầu tư xanh ở Việt Nam, các tác giả đã phân tích lộ trình thực hiện cam kết mục tiêu phát thải ròng bằng “0” của Việt Nam vào năm 2050, từ đó khẳng định rõ chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh là con đường phát triển phù hợp với Việt Nam, góp phần chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hiện thực hóa các cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế, đặc biệt là cam kết đạt mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào  năm 2050. Để hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra, nhóm nghiên cứu đề xuất một số nhóm giải pháp thúc đẩy tăng trưởng xanh ở Việt Nam:

Thứ nhất, nhóm giải pháp tăng trưởng xanh có tính xuyên suốt. Trong đó, tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách, quản lý gắn với các mục tiêu tăng trưởng xanh; Truyền thông, giáo dục và nâng cao nhận thức về tăng trưởng xanh; Phát triển nguồn nhân lực và việc làm xanh; Huy động nguồn lực tài chính và thúc đẩy đầu tư cho tăng trưởng xanh…

Thứ hai, nhóm giải pháp thúc đẩy tăng trưởng xanh trong các nhóm ngành ưu tiên như: năng lượng; công nghiệp; giao thông vận tải; xây dựng; chuyển đổi nông nghiệp xanh; quản lý chất thải; quản lý chất lượng không khí; phát triển kinh tế biển xanh; tiêu dùng và mua sắm xanh, bền vững; xây dựng nền y tế xanh, thông minh và bền vững; chuyển đổi du lịch xanh…

Thứ ba, khử cácbon trong quá trình tăng tưởng để đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Trong đó, khu vực tư nhân cần đóng vai trò quan trọng trong hành động vì khí hậu, bao gồm thông qua việc đặt ra các mục tiêu dựa trên khoa học để giảm phát thải trong các hoạt động và chuỗi giá trị cũng như bù đắp lượng phát thải còn lại thông qua việc mua tín chỉ cácbon. Chính phủ có thể thực hiện nhiều hành động để hỗ trợ, khuyến khích hoặc hợp tác với khu vực tư nhân trong các sáng kiến giảm thiểu và thích ứng. Xanh hóa nền kinh tế sẽ giúp tạo ra các công việc mới hiệu quả và các cơ hội thương mại…

Cuốn sách là công trình nghiên cứu công phu và tâm huyết của tập thể tác giả về tăng trưởng xanh dưới góc độ chính sách và kinh tế có diện nghiên cứu rộng, có tính chất đa ngành và liên ngành. Hy vong những nội dung của cuốn sách đáp ứng nhu cầu của độc giả quan tâm về những luận cứ khoa học cũng như thực tiễn cho việc hoàn thiện chính sách, chiến lược về tăng trưởng xanh trong quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng ở Việt Nam, đặc biệt là hành trình hướng tới mục tiêu giảm phát thải ròng bằng “0” ở Việt Nam vào năm 2050.

Xin trân trọng giới thiệu!

Nguyễn Minh Hồng

 


Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật

Các tin đã đưa ngày: