Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • 7.1 sach hang nam

“Nâng cao hiểu biết tài chính cá nhân cho sinh viên Việt Nam (hướng đến mục tiêu tài chính toàn diện)

08/04/2024


Cơ quan soạn thảo: Viện Nghiên cứu Con người, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Tác giả :
 • PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê và TS. Trần Thị Việt Thạch (đồng chủ biên)
 • TS. Trần Thanh Thu
 • TS. Nguyễn Ngọc Trung
 • PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Cúc
 • TS. Vũ Thị Hậu

Địa chỉ liên hệ: số 9A Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội

Năm xuất bản: 2023

Số trang: 259

Đối với mỗi cá nhân, hiểu biết tài chính là tiền đề cần thiết để hoạch định tài chính cho bản thân và gia đình. Hiểu biết tài chính vững chắc sẽ giúp các cá nhân đánh giá được những biến động có thể xảy ra trong tương lai, từ đó có thể lập các kế hoạch tài chính nhằm phòng ngừa, ứng phó với rủi ro, tự bảo vệ bản thân trước những biến động của môi trường xung quanh.

Nâng cao hiểu biết tài chính cá nhân là một trong những mục tiêu then chốt của chiến lược tài chính toàn diện Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030 được phê duyệt tại quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 22/01/2020. Theo đó, sinh viên Việt Nam hiện được coi là đối tượng cần được ưu tiên giáo dục để nâng cao hiểu biết về tài chính cá nhân. Bởi lẽ, đây là nhóm đối tượng dễ mắc sai lầm do tuổi trẻ, nhiều khát vọng làm giàu nhưng kỹ năng và kiến thức tài chính cũng như kinh nghiệm tài chính còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó, sinh viên còn là đối tượng có nhu cầu học cao, có khả năng tiếp thu kiến thức và kỹ năng cao. Đồng thời cũng là nhóm có thể tạo ra được sự lan tỏa về hiểu biết tài chính cá nhân cho cộng đồng khá lớn…

Để cung cấp cho bạn đọc nhiều hơn thông tin liên quan đến lĩnh vực này, tháng 11/2023, Nhà Xuất bản Khoa học xã hội Việt Nam đã phát hành ấn phẩm “Nâng cao hiểu biết tài chính cá nhân cho sinh viên Việt Nam (hướng đến mục tiêu tài chính toàn diện), đây là ấn phẩm sách chuyên khảo do PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê và TS. Trần Thị Việt Thạch đồng chủ biên. Các kết quả nghiên cứu trình bày trong cuốn sách này được chia thành 4 chương cùng với sự tham gia của các thành viên khác, chi tiết theo các chương như sau:

Chương 1: Nền tảng lý thuyết về hiểu biết tài chính cá nhân (do PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê và PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Cúc viết);

Chương 2: Hiểu biết tài chính cá nhân của sinh viên Việt Nam: Thực trạng và những nhân tố ảnh hưởng (do PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê. TS. Trần Thanh Thu và TS. Nguyễn Ngọc Trung viết);

Chương 3: Giáo dục tài chính cá nhân cho sinh viên ở một số nước trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam để hướng tới tài chính toàn diện (do TS. Trần Thanh Thu, PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê và TS. Vũ Thị Hậu viết);

Chương 4: Giải pháp nhằm nâng cao hiểu biết tài chính cá nhân cho sinh viên Việt Nam trong bối cảnh thực hiện mục tiêu tài chính toàn diện (do TS. Trần Thị Việt Thạch viết).

Cuốn sách “Nâng cao hiểu biết tài chính cá nhân cho sinh viên Việt Nam (hướng đến mục tiêu tài chính toàn diện) được biết đến là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam “Nâng cao hiểu biết tài chính cá nhân của sinh viên Việt Nam: Thực trạng và giải pháp” sẽ cung cấp cho bạn đọc những nội dung liên quan tới nhận thức đúng về thế nào là hiểu biết tài chính các nhân; cách thức đo lường, đánh giá hiểu biết tài chính cá nhân cũng như các nhân tố nào quyết định đến mức độ hiểu biết tài chính của một người và trả lời câu hỏi: tại sao con người phải qua giáo dục tài chính để đạt được hiểu biết tài chính cá nhân; Thực trạng hiểu biết tài chính cá nhân của sinh viên Việt Nam và các nhân tố ảnh hưởng đến hiểu biết tài chính cá nhân của họ, trong đó nhấn mạnh đến biện pháp giáo dục tài chính; bài học kinh nghiệm về xây dựng chương trình giáo dục tài chính cho sinh viên Việt Nam để hướng tới thực hiện chiến lược tài chính toàn diện; Khuyến nghị các giải pháp thúc đẩy giáo dục tài chính để nâng cao hiểu biết tài chính cá nhân cho sinh viên Việt Nam – các giải pháp này trước tiên đảm bảo sự hài lòng về các quyết định tài chính của từng người, sau đó là góp phần quan trọng để thực hiện thành công chiến lược tài chính toàn diện.

Ngoài ra, cuốn sách cũng cung cấp cho bạn đọc hệ thống khá đầy đủ về dữ liệu điều tra hiểu biết tài chính cá nhân trên toàn quốc và bộ câu hỏi ở ba cấp độ sẽ giúp bạn đọc có cái nhìn toàn diện hơn về tài chính của sinh viên Việt Nam hiện nay, cũng như có các ý kiến đề xuất chuyên sâu về khung chương trình giáo dục tài chính quốc gia cho Việt Nam hướng tới việc thực hiện thành công mục tiêu tài chính toàn diện.

Có thể khẳng định cuốn sách là công trình nghiên cứu công phu nghiêm túc được nhóm tác giả tham khảo, phân tích và tổng hợp dựa các nguồn tư liệu uy tín. Với những nội dung được phân tích sắc sảo, hy vọng cuốn sách sẽ cung cấp nguồn thông tin tham khảo bổ ích cho độc giả, những người quan tâm tới vấn đề này.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc./.

Phạm Vĩnh Hà


Các tin đã đưa ngày: