Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • 7.1 sach hang nam

Đặc điểm của ngôn ngữ cử chỉ trong giao tiếp của người Việt hiện nay

17/06/2024


Tác giả :
 • TS. Nguyễn Thị Phương (chủ biên)
 • ThS. Trần Thùy An
 • ThS. Nguyễn Thị Phương
 • ThS. Nguyễn Thị Thùy

Địa chỉ liên hệ: Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2021

Số trang: 254

Ngôn ngữ cử chỉ là cách con người truyền tải thông tin qua việc sử dụng các bộ phận trên cơ thể. Có thể nói, ngôn ngữ cử chỉ có vai trò rất quan trọng trong giao tiếp. Với mục tiêu chỉ ra những đặc điểm cơ bản nhất của ngôn ngữ cử chỉ của người Việt hiện nay trong hệ thống và trong sử dụng, cuốn sách này thống kê và phân tích các cử chỉ quen thuộc nhất của người Việt qua 800 tình huống giao tiếp.

Trên cơ sở những cử chỉ thống kê được, nhóm tác giả đã khái quát thành các mô hình cử chỉ - ngữ nghĩa được sử dụng trong giao tiếp tiếng Việt hiện nay. Căn cứ vào ý nghĩa của các cử chỉ qua các tình huống sử dụng, nhóm tác giả đã phân tích các hiện tượng nghĩa như: đa nghĩa, đồng nghĩa, trái nghĩa và đồng cử chỉ trong ngôn ngữ cử chỉ của người Việt. Hầu hết các cử chỉ đều mang tính đa nghĩa. Do đó, để xác định được chính xác ý nghĩa của một cử chỉ thường phải đặt chúng vào “chùm hiện tố” hoặc “vùng hiện tố” trong tương quan với các cử chỉ kết hợp khác, trong bối cảnh, ngữ cảnh mà cử chỉ xuất hiện và dựa vào đặc điểm tâm lý, văn hóa, xã hội của cộng đồng.

Ngôn ngữ cử chỉ của người Việt dù được sử dụng trong giao tiếp quy thức hay phi quy thức cũng đều chịu chi phối bởi các nhân tố giao tiếp, các yếu tố văn hóa, xã hội, các yếu tố tâm lí và cả ngôn ngữ. Tất cả các yếu tố trên đều tác động đến việc hình thành, sử dụng và tiếp nhận cử chỉ trong giao tiếp. Ngôn ngữ cử chỉ cũng có tính xã hội, có thể được hình thành hoặc biến mất theo thời gian, đồng thời cũng có sự vay mượn, tiếp thu và tác động lại với ngôn ngữ cử chỉ của cộng đồng giao tiếp khác. Chính vì vậy, trong giao tiếp, cần căn cứ vào cả lời nói và cử chỉ để tiếp nhận thông điệp một cách chính xác và trọn vẹn.

Nội dung cuốn sách kết cấu trong 5 chương. Cụ thể như sau:

Chương 1: Những vấn đề lí luận; Chương 2: Đặc điểm của ngôn ngữ cử chỉ trong hệ thống; Chương 3: Đặc điểm sử dụng ngôn ngữ cử chỉ của người Việt trong giao tiếp quy thức; Chương 4: Đặc điểm sử dụng ngôn ngữ cử chỉ của người Việt trong giao tiếp phi quy thức; Chương 5: Đặc điểm của ngôn ngữ cử chỉ trong nghi thức “chào” của người Việt”.

Có thể nói rằng, nghiên cứu về ngôn ngữ cử chỉ là một hướng đi thú vị, vừa có giá trị khoa học, vừa có giá trị ứng dụng trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống, đặc biệt là giao tiếp. Nghiên cứu về ngôn ngữ cử chỉ là một sự bổ sung quan trọng và tất yếu để có thể hiểu những thông điệp bằng lời nói một cách tốt hơn, là cơ sở để định hướng và thiết lập các chiến lược giao tiếp hiệu quả.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

 

 

 


Khoa học xã hội

Các tin đã đưa ngày: