Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 7.1 sach hang nam

Khủn Chưởng - Anh hùng ca Thái

10/01/2008


Tác giả :
  • Vi Văn Kỳ (cố vấn)
  • Phan Đăng Nhật (chủ biên)

Năm xuất bản: 2005

Anh hùng ca Khủn Chưởng được gọi là Lái Khủn Chưởng, đã được lưu truyền rất lâu đời và sâu rộng trong nhân dân bằng nhiều hình thức như: kể, hát (hắp), khóc (hày), txạ (múa) và ghi vào sách bằng chữ Thái cổ. Trong đó phổ biến nhất là hát. Những lời ca trong tác phẩm này rất giàu tính gợi hình với những cảnh chiến đấu can trường, dũng cảm với vô vàn voi, ngựa, gươm đao, những cảnh đám cưới xưa, cảnh ca hát, niềm vui thắng trận, nỗi buồn đau thương khi người anh hùng lìa đời. Việc sưu tầm và giới thiệu ra với thế giới tác phẩm này là một trong những nỗ lực của tập thể tác giả nhằm gìn giữ kho tàng di sản văn hoá Thái.

Cuốn sách gồm 2 phần chính:

Phần thứ nhất giới thiệu bài nghiên cứu của GS.TSKH. Phan Đăng Nhật về tác phẩm Khủn Chưởng - Anh hùng ca Thái trên 2 thứ tiếng Việt và Anh. Trong bài viết của mình, tác giả đã trình bày những nét đại cương về người Thái ở miền núi Nghệ An, phân tích những nội dung và đặc điểm nghệ thuật của tác phẩm này. Những kết quả nghiên cứu được đưa ra trong bài viết đã được tác giả tìm tòi, phân tích và giới thiệu kèm dẫn chứng là các kết quả nghiên cứu chuyên ngành và liên ngành có liên quan.

Phần thứ 2 của cuốn sách giới thiệu tác phẩm Khủn Chưởng - Anh hùng ca Thái trên 3 thứ ngôn ngữ là chữ Quốc ngữ, chữ Thái cổ và chữ Thái latin nhằm tạo điều kiện cho độc giả tìm hiểu và nghiên cứu sâu hơn tác phẩm này.

Theo TC Thông tin KHXH số 5/2006


Các tin đã đưa ngày: