Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 7.1 sach hang nam

Giới thiệu bộ thư tịch cổ về cộng đồng các dân tộc thiểu số Quảng Ninh

23/06/2008


Cơ quan soạn thảo: Viện Nghiên cứu Hán Nôm

Địa chỉ liên hệ: Viện Nghiên cứu Hán Nôm

 

Đây là một bộ bách khoa thư về lịch sử, địa lý, toán học, tôn giáo, tín ngưỡng, phản ánh đậm nét đời sống văn hoá, tinh thần của cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Quảng Ninh như Dao, Tày, Hoa... từ nhiều thế kỷ qua.

Nhân dịp Quốc khánh 2/9, Bảo tàng Quảng Ninh đang chuẩn bị trưng bày, giới thiệu bộ thư tịch cổ về cộng đồng các dân tộc thiểu số địa phương viết bằng ngôn ngữ Hán - Nôm cách ngày nay từ 200 -  500 năm .

Bộ thư tịch gồm 335 cuốn bao gồm cả chép tay hoặc in qua bản khắc gỗ trên chất liệu giấy dó và giấy xuyến chỉ. Một số cuốn có niên đại gần nhất thuộc thời Thành Thái - Triều Nguyễn như "Ngũ bách danh Quan Thế Âm kinh"; "Công văn yếu tập", "Thổ ty sám", "Lục nàng khoá"... Đây là một bộ bách khoa thư về lịch sử, địa lý, toán học, tôn giáo, tín ngưỡng, phản ánh đậm nét đời sống văn hoá, tinh thần của cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Quảng Ninh như Dao, Tày, Hoa... từ nhiều thế kỷ qua.

Được biết bộ thư tịch trên được sưu tầm nhưng đã bị lãng quên tại kho lưu trữ của Bảo tàng Quảng Ninh gần 40 năm và đây là lần đầu tiên được dịch ra để triển lãm và quảng bá.

Nguồn Viện Nghiên cứu Hán Nôm


Các tin đã đưa ngày: