Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 7.1 sach hang nam

“Việt Nam và Châu Phi - Nghiên cứu so sánh kinh nghiệm và cơ hội phát triển”

23/06/2008


Cơ quan soạn thảo: Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông và Nhà Xuất bản Khoa học xã hội

Tác giả :
  • PGS.TS. Đỗ Đức Định và Ông Greg Mill

Địa chỉ liên hệ: Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông và Nhà Xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2007

 

Trong bối cảnh mới của thế giới và khu vực, trước xu thế toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, quan hệ giữa Việt Nam và các nước Châu Phi ngày càng được tăng cường, đẩy mạnh. Trên cơ sở đó, sự hợp tác trong nghiên cứu khoa học, trao đổi kinh nghiệm của các nước Châu Phi và Việt Nam đang được tiến hành dưới nhiều hình thức khác nhau. Với mục đích phổ biến những ý kiến của các nhà khoa học Châu Phi và các nhà khoa học Việt Nam về kinh nghiệm và cơ hội phát triển của Việt Nam – Châu Phi, năm 2007 Nhà Xuất bản Khoa học xã hội đã xuất bản cuốn sách “Việt Nam và châu Phi Nghiên cứu so sánh kinh nghiệm và cơ hội phát triển” do PGS.TS. Đỗ Đức Định và Ông Greg Mill đồng chủ biên.

Cuốn sách được xuất bản dựa trên những báo cáo trong hội thảo quốc tế tại Hà Nội vào tháng 3 năm 2007 do Quỹ Brenthurst và Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông tổ chức. Hội thảo đã tụ hội các học giả, chuyên gia từ Việt Nam, Nhật Bản và một số nước Châu Phi cùng thảo luận chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam, Châu Phi trong 3 lĩnh vực chính: Phát triển nông nghiệp, an ninh lương thực ở Việt Nam và Châu Phi; Vai trò của tăng trưởng kinh tế trong việc xoá đói giảm nghèo; Việc sử dụng nguồn viện trợ hiệu quả.                                    

Sách dày 756 trang, khổ 16x24cm, gồm 5 phần chia thành 14 chương. Phần I: Nông nghiệp gồm Chương 1: Chính trị nông nghiệp Châu Phi: Tại sao Châu Phi không tự nuôi sống được mình?; Chương 2: Các yếu tố cơ bản của quá trình chuyển đổi nông nghiệp Libêria;  Chương 3: Từ nước nhập khẩu trở thành nước xuất khẩu gạo lớn: Kinh nghiệm của Việt Nam với chính sách phát triển lúa gạo; Chương 4: Nông nghiệp Châu Phi nỗ lực phối hợp để nâng cao sự phát triển. Phần II Tăng trưởng kinh tế đi đôi với giảm nghèo gồm Chương 5: Thức ăn chậm và những chuyến tàu nhanh: Sức hấp dẫn của toàn cầu hoá ngày nay; Chương 6: Đổi mới kinh tế Việt Nam theo hướng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Chương 7: Tăng trưởng đi đôi với công bằng: Động lực giảm nghèo ở Việt Nam. Phần III Viện trợ và phát triển gồm Chương 8: Cải cách viện trợ vì sự phát triển chiến lược để thành công; Chương 9: Hợp tác phát triển và phối hợp viện trợ ở Ruanđa giai đoạn 1990-2005; Chương 10: Thay đổi phương thức viện trợ: Điều gì cần thiết để thay đổi?; Chương 11: Vai trò của viện trợ đối với sự phát triển của Việt Nam; Chương 12: Viện trợ phát triển chính thức (ODA) của Nhật Bản cho Việt Nam: Những đặc điểm chủ yếu; Chương 13: ODA của Nhật Bản dành cho Việt Nam và Ghana; Chương 14: So sánh hiệu quả ODA của Nhật Bản cho Việt Nam và một số nước Châu Phi.

Hơn nhiều thập kỷ qua, cải cách và phát triển kinh tế đã được phát triển mạnh ở Châu Á và từ thập kỷ 90 của thế kỷ XX bắt đầu lan rộng sang Châu Phi. Những tiến bộ kinh tế trong những năm gần đây của nhiều nước Châu Phi đã đưa các nước từng bước thoát khỏi tụt hậu và hội nhập kinh tế thế giới. Thế giới đã có những đánh giá lạc quan về sự phát triển trong những năm gần đây của Châu Phi. Tuy nhiên đói nghèo ở Châu Phi vẫn đang bị đánh giá là một thách thức thiên niên kỷ. Chính phủ các nước Châu Phi cần có một chính sách phù hợp hơn nữa để có thể sử dụng nguồn vốn viện trợ hiệu quả cho phát triển kinh tế xã hội.

Trong khi đó tại Việt Nam, hơn 20 năm qua, với công cuộc đổi mới, tăng trưởng kinh tế và công nghiệp hoá ngày càng đi đúng hướng hơn, tạo ra tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng. Năm 2006 Việt Nam trở thành thành viên chính thức của WTO, hội nhập ngày càng sâu vào nền kinh tế toàn cầu. Việt Nam đang có những cơ hội lớn để chuyển nhanh nền kinh tế sang giai đoạn phát triển ổn định, chất lượng và bền vững.

Với những chuyển động tích cực đó của Việt Nam - Châu Phi, hai bên cần có những bàn bạc nghiêm túc về vấn đề tăng trưởng, xoá đói giảm nghèo, bất bình đẳng, phụ thuộc… cùng hướng tới những giải pháp tốt hơn cho cả hai phía để tận dụng những cơ hội  thế giới mang lại, giải quyết những khó khăn và thách thức.

Nội dung cuốn sách với những nghiên cứu chuyên sâu của các nhà khoa học Việt Nam, Châu Phi sẽ góp phần cung cấp thông tin để trao đổi và thúc đẩy quá trình hợp tác kinh tế - văn hoá và những lĩnh vực khác giữa Việt Nam và Châu Phi. Hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích đối với các nhà nghiên cứu khoa học, các nhà hoạch định chính sách, các nhà kinh tế, các doanh nghiệp cùng những ai quan tâm đến sự phát triển của Việt Nam và Châu Phi.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Doãn Thu Tơ


Các tin đã đưa ngày: