Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 7.1 sach hang nam

“Cộng đồng các quốc gia độc lập quá trình hình thành và phát triển”

23/06/2008


Cơ quan soạn thảo: Viện Nghiên cứu Châu Âu và Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Tác giả :
  • PGS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

Địa chỉ liên hệ: Viện Nghiên cứu Châu Âu và Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2007

 

Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) ra đời ngay sau khi Liên Xô sụp đổ, bao gồm 12 nước Cộng hoà thuộc Liên Xô cũ, trừ 3 nước vùng Ban-tích. Sau 15 năm tồn tại, mặc dù đã xác lập được những thể chế cơ bản nhưng quan hệ hợp tác giữa các nước thành viên vẫn còn nhiều điểm đáng bàn. Cho đến nay số lượng các công trình nghiên cứu một cách toàn diện về sự phát triển của Cộng đồng các quốc gia độc lập ở trên thế giới cũng như Việt Nam còn rất ít và chưa thực sự được chú ý.

Cuốn sách do PGS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Viện Nghiên cứu Châu Âu - Viện Khoa học xã hội Việt Nam chủ biên, Nhà xuất bản Khoa học xã hội phát hành tháng 9/2007, khổ 14,5x20,5cm, dày 256 trang. Đây  là một công trình nghiên cứu về quá trình phát triển của Cộng đồng các quốc gia độc lập nói trên, về những xu hướng phát triển sau những chuyển biến chính trị diễn ra tại một số nước Cộng hoà SNG, những triển vọng phát triển và cả những tác động của nó đối với khu vực và thế giới.

Cuốn sách được chia làm 3 chương. Chương I: Tổng quan về sự ra đời và phát triển của Cộng đồng các quốc gia độc lập. Ở chương này, bạn đọc sẽ được cung cấp thông tin về bối cảnh ra đời, sự phát triển, mục tiêu, nguyên tắc hoạt động cũng như cơ chế hợp tác của Cộng đồng các quốc gia độc lập.

Chương II: Sự phát triển của Cộng đồng các quốc gia độc lập trong bối cảnh quốc tế mới hiện nay. Phần này tập trung làm rõ bối cảnh quốc tế và khu vực mới, đặc biệt từ sau sự kiện 11 tháng 9 năm 2001, đã tác động tới quan hệ giữa các nước thành viên và những nội dung hợp tác chủ yếu về an ninh chính trị và kinh tế thương mại cũng như mối quan hệ song phương giữa Nga và các nước thành viên SNG khác.

Chương III: Đánh giá triển vọng phát triển của SNG trong giai đoạn 2006-2010 và những tác động đến khu vực và thế giới. Chương này phân tích sự phát triển của SNG trong thời gian tới, còn gặp rất nhiều khó khăn, song xét về lợi ích lâu dài, có nhiều cơ hội. Cuốn sách cũng khẳng định sự hợp tác và phát triển của các nước SNG sẽ đem lại nhiều triển vọng và lợi ích cho tất các các nước thành viên khác. Qua đó có thể thấy rằng sự phát triển bền vững của các quốc gia SNG không chỉ giúp cho các nước thành viên phát triển mà còn tác động tích cực đến hoà bình, ổn định của khu vực và thế giới.

Hy vọng cuốn sách sẽ là nguồn tư liệu bổ ích, cung cấp nhiều thông tin giúp bạn đọc hiểu biết cụ thể hơn về Cộng đồng các quốc gia độc lập trên nhiều bình diện.

                                                      Phạm Vĩnh Hà


Các tin đã đưa ngày: