Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 7.1 sach hang nam

Hợp tác phát triển “Hai hành lang một vành đai kinh tế” Việt Nam – Trung Quốc trong bối cảnh mới

09/05/2013


Cơ quan soạn thảo: Viện Nghiên cứu Trung Quốc, Đại học Ngoại ngữ Tokyo Nhật Bản

Tác giả :
  • GS.TS. Đỗ Tiến Sâm và GS. Kurihara Hirohide (đồng chủ biên)

Địa chỉ liên hệ: Nhà xuất bản Khoa học xã hội; Viện Nghiên cứu Trung Quốc

Năm xuất bản: 2012

Số trang: 319

Cuốn sách là kỷ yếu Hội thảo khoa học “Hai hành lang một vành đai kinh tế Việt Nam – Trung Quốc trong bối cảnh mới” do Viện Nghiên cứu Trung Quốc (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) và Viện Nghiên cứu Ngôn ngữ và Văn hóa các nước Á – Phi (Đại học Ngoại ngữ Tokyo, Nhật Bản) đồng tổ chức.

 Hợp tác phát triển hai hành lang một vành đai kinh tế Việt Nam – Trung Quốc bao gồm hành lang kinh tế Côn Minh – Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, hành lang kinh tế Nam Ninh – Lạng Sơn – Hà Nội – Hải Phòng, và vành đai kinh tế Vịnh Bắc Bộ đã được lãnh đạo cao cấp hai nước thỏa thuận xây dựng. Đây là một sáng kiến trong hợp tác có tính liên vùng và xuyên quốc gia, nhằm tận dụng và khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế của các địa phương mà “Hai hành lang một vành đai kinh tế” đi qua, đồng thời phát huy vai trò lan tỏa của nó đối với các địa phương khác thuộc Tây Bắc, Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam và vùng Tây Nam Trung Quốc hướng tới mục tiêu chung là cùng có lợi và cùng phát triển bền vững.

Từ năm 2005 đến nay, tình hình thế giới, tình hình khu vực, tình hình mỗi nước và quan hệ Việt Nam – Trung Quốc đã có những biến đổi sâu sắc. Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu bắt đầu từ Mỹ sau đó lan rộng ra toàn cầu đã tác động và đưa lại những hệ quả phức tạp của tình hình kinh tế thế giới; những sự kiện chính trị ở Bắc Phi, Trung Đông và động đất, sóng thần kéo theo khủng hoảng hạt nhân ở Nhật Bản… đã làm cho tình hình khu vực, tình hình Việt Nam, Trung Quốc không chỉ về chính trị mà cả kinh tế xã hội cũng lâm vào tình trạng khó lường.

Nội dung cuốn sách được trình bày trong 2 phần. Phần thứ nhất: “Hai hành lang một vành đai kinh tế” Việt Nam – Trung Quốc: thực trạng, vấn đề và triển vọng. Phần này gồm 9 tham luận: “Hai hành lang một vành đai kinh tế” Việt  – Trung, nhìn lại vấn đề và triển vọng” – TS. Nguyễn Bá Ân; “Hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ trong bối cảnh mới” – PGS.TS. Bùi Tất Thắng; “Vai trò của chính quyền địa phương trong “Hai hành lang một vành đai kinh tế” Việt Nam – Trung Quốc” – GS. Kurihara Hirohide; “Mối quan hệ giữa “Hai hành lang một vành đai kinh tế” Việt  – Trung và chiến lược “Một trục, hai cánh”” – PGS.TS. Lê Văn Sang; “Xây dựng hệ thống giao thông kết nối Quảng Ninh – Quảng Tây trong khuôn khổ hợp tác “Hai hành lang một vành đai kinh tế”” – Ngô Thị Lan Phương; “Hành lang Côn Minh – Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng trong lịch sử” – TS. Trần Hữu Sơn; “Cần xây dựng khung pháp lý cho hành lang kinh tế” – PGS.TS. Đinh Ngọc Vượng; “Vấn đề môi trường trong hợp tác “Hai hành lang một vành đai kinh tế” Việt Nam – Trung Quốc: Thực trạng và một số gợi ý chính sách” – ThS. Hà Huy Ngọc; “Khu hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ Quảng Tây Trung Quốc – Thực trạng, vấn đề và triển vọng” – TS. Nguyễn Xuân Cường.

Phần thứ hai: Bối cảnh mới của hợp tác phát triển: “Hai hành lang một vành đai kinh tế” Việt Nam – Trung Quốc. Phần này có 7 tham luận, đó là: “Một số đặc điểm mới của bối cảnh quốc tế và hàm ý đối với Việt Nam và quan hệ Việt Nam – Trung Quốc” – TS. Nguyễn Mạnh Hùng; “Nhìn lại 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt – Trung: Từ nhận thức chung đến thực tiễn” – TS. Nguyễn Phương Hoa; “Quy hoạch 5 năm hợp tác kinh tế thương mại Việt – Trung và triển vọng của hợp tác thương mại Việt Nam – Trung Quốc” – Bùi Huy Hoàng; “Chiến lược đại khai phát miền Tây của Trung Quốc giai đoạn 2010-2020” – ThS. Nguyễn Thanh Giang; “Trung Quốc với chiến lược quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ” – ThS. Hà Thị Hồng Vân; “Trung Quốc gia tăng sức mạnh mềm văn hóa và tác động của nó đối với Đông Nam Á và Việt Nam” - TS. Nguyễn Thị Thu Phương; “Tiểu vùng Mê Kông với Trung Quốc, Nhật Bản và Mỹ” – GS.TS. Masaya Shiraishi.

Xin trân trọng giới thiệu cùng các bạn.

 

Nguyễn Thu Hà

 


Các tin đã đưa ngày: