Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 7.1 sach hang nam

Kinh tế thế giới và Việt Nam 2016-2017: Thúc đẩy tăng trưởng và phát triển trong bối cảnh có nhiều thay đổi

24/11/2017


Tác giả :
  • GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

Năm xuất bản: 2017

Số trang: 351

Trong bối cảnh kinh tế thế giới đầy bất ổn, năm 2016 nền kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục phục hồi ấn tượng. Đây là kết quả đáng khích lệ, tạo động lực quan trọng để thực hiện thành công Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 trong các năm tiếp theo. Về tổng thể, chất lượng tăng trưởng kinh tế đang có những bước cải thiện, thể hiện qua việc tăng năng suất lao động và hiệu quả sử dụng vốn… Tuy nhiên, trong bối cảnh nợ công đang tăng nhanh lên gần trần cho phép làm giảm dư địa của chính sách tài khóa, nền kinh tế Việt Nam đang đứng trước thách thức cần giải quyết đó là làm thế nào để vừa đạt được ổn định kinh tế vĩ mô, vừa đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ người nghèo, hướng tới việc hoàn thành đầy đủ các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030.

Trên cơ sở nhìn lại năm 2016, thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020, tháng 6/2017, Nhà Xuất bản Khoa học xã hội đã phát hành ấn phẩm mang tên “Kinh tế thế giới và Việt Nam năm 2016-2017: Thúc đẩy tăng trưởng và phát triển trong bối cảnh có nhiều thay đổi" do GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, làm chủ biên.

Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, cuốn sách được cấu trúc thành 3 phần: Phần 1: Kinh tế thế giới và một số nước, khu vực 2016-2017; Phần 2: Kinh tế Việt Nam; Phần 3: Kết luận và khuyến nghị chính sách. Mỗi phần bao gồm nhiều chương, trình bày bức tranh tổng quan về kinh tế thế giới, các nước và khu vực, phân tích một số vấn đề nổi bật của kinh tế - xã hội và môi trường của Việt Nam năm 2016, những tháng đầu năm 2017 với tầm nhìn dài hạn. Qua đó, gợi mở những vấn đề chính sách cần tập trung để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Trong phần 1, các vấn đề liên quan đến tốc độ phát triển, thương mại toàn cầu, đầu tư toàn cầu, tỷ giá giữa các đồng tiền chủ chốt, tỷ lệ nợ công, lạm phát, thị trường ngoại hối đã được các tác giả tập trung làm rõ. Qua đó, rút ra được một số dự báo về triển vọng phát triển của kinh tế thế giới năm 2017 đó là kinh tế toàn cầu sẽ dần thoát khỏi “bẫy” tăng trưởng thấp, trì trệ. Các nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc, khu vực đồng EUR và Canada cũng có các cam kết chính sách, kích thích kinh tế nhằm tăng gia tốc cho nền kinh tế sẽ giúp thúc đẩy hoạt động của khu vực tư nhân, kích cầu hàng hóa gia tăng trên quy mô toàn cầu. Bên cạnh đó, phần 1 cũng nêu bật tình hình tăng trưởng kinh tế của một số nước và khu vực như: Kinh tế Châu Âu, Đông Nam Á, Nhật Bản, Trung Quốc, qua một số vấn đề liên quan đến tăng trưởng kinh tế, việc làm, giá cả và lạm phát, các yếu tố đóng góp vào tăng trưởng, chính sách tiền tệ, triển vọng phát triển của các nước và khu vực này…

Phần 2 tập trung luận bàn về kinh tế Việt Nam qua tiếp cận liên quan đến kinh tế vĩ mô (bao gồm: xu hướng phục hồi, so sánh quốc tế, chất lượng tăng trưởng, thu chi ngân sách và cán cân tài khóa, xuất nhập khẩu và cán cân thương mại); Khu vực doanh nghiệp, đề cập đến một số vấn đề nổi bật như: Gia tăng số lượng doanh nghiệp, cơ cấu ngành hoạt động, quy mô, liên kết doanh nghiệp, tiếp cận tín dụng, tổng quan thị trường lao động; đặc điểm của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (nhóm ngành năng lượng, ngành công nghiệp chế tạo, dịch vụ, nông nghiệp); sự phát triển bền vững về môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai…

Thông qua 2 chiều cạnh tiếp cận: bối cảnh toàn cầu và bối cảnh trong nước, phần 3 tập trung làm rõ các kết luận và khuyến nghị chính sách liên quan đến 3 nhóm vấn đề chính đó là: (1) Ôn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát; (2) Đẩy nhanh cải cách trong nước và hội nhập quốc tế; (3) Nâng cao năng lực quản lý môi trường và ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu. Các tác giả cho rằng, bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều thay đổi, để Việt Nam có thể thực hiện vững chắc quá trình phục hồi, tạo cơ sở để chuyển sang quỹ đạo tăng trưởng mới với tốc độ cao hơn cần tập trung vào 3 trụ cột chính là: (i) Duy trì ổn định kinh tế vĩ mô; (ii). Đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế để nền kinh tế hoạt động hiệu quả hơn; (iii) Đặt nền móng cho phương thức tăng trưởng dựa trên lợi thế quy mô với nền tảng là công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Hy vọng với các nội dung được nêu, cuốn sách sẽ trở thành tài liệu tham khảo bổ ích của nhiều độc giả.

Xin trân trọng giới thiệu./.

Phạm Vĩnh Hà


Khoa học xã hội

Các tin đã đưa ngày: